Opłaty za badanie lekarskie pracownika ochrony

Stanowisko Nr 80/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, przekazanym przy piśmie pani Beaty Małeckiej-Libery, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 3 listopada 2015 r., zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu rozporządzenia:

Za: Gazeta Lekarska 25 11 2015, więcej tutaj.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone