Minimalna stawka godzinowa nie dla wszystkich

12-złotowa płaca minimalna będzie dotyczyć tylko zleceniobiorców i samozatrudnionych, którzy są zatrudnieni na zasadach zbliżonych do pracowników.

Jeśli zlecenie będzie realizowane przez kilka osób, każda z nich zyska prawo do najniższej stawki godzinowej. Strony umowy samodzielnie ustalą sposób potwierdzania liczby przepracowanych godzin (nie będzie obowiązkowej ewidencji). W związku z wprowadzeniem najniższej płacy godzinowej można będzie renegocjować kontrakty zawarte w ramach zamówień publicznych.

Za: www.praca.gazetaprawna.pl, 24 marca 2016, Łukasz Guza, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone