ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

PPK – nowe zadanie dla organizacji


Profesjonalne wsparcie dla branży usług ochrony w zakresie PPK 
2019 to szczególnie ważny rok dla przedsiębiorstw i ich pracowników ze względu na start Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Od połowy roku PPK są wdrażane w największych firmach, a od 2020 roku obowiązek obejmie mniejsze przedsiębiorstwa. Już 109 firm  podjęło decyzję o stałej współpracy z Esaliens i skorzystania z pomocy, jaką dostarcza Esaliens (dawniej Legg Mason).
Pracowniczy Plan Kapitałowy to program systematycznego oszczędzania od lipca 2019 roku  obowiązkowo tworzony i udostępniany pracownikom przez wszystkie podmioty zatrudniające. Jest on finansowany z trzech źródeł - przez pracodawcę, z budżetu państwa (z Funduszu Pracy) oraz ze środków własnych pracownika. Z racji tego, że program dopiero debiutuje w Polsce, wiele wyzwań z nim związanych będzie nowością dla przedsiębiorstwa. I tu niezwykle ważną rolę pełni kontrahent zarządzający PPK. Doświadczony partner może bowiem efektywnie pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemowych kwestii związanych z funkcjonowaniem programu, niwelując ryzyko pomyłek, o które łatwo na początku ścieżki. Dodatkowo, wybrany kontrahent jest wsparciem w momencie gdy pojawiają się pytania ze strony załogi. W tych praktycznych aspektach o wiele łatwiej odnajdą się podmioty mające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów emerytalnych, takich jak Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Esaliens TFI jako pierwsze w Polsce wprowadziło pracowniczy program emerytalny, który z sukcesem prowadzi do dzisiaj.
 
Terminy obowiązywania PPK
 
 
 
Jak się przygotować?
Wprowadzenie PPK to dla firmy spory wysiłek organizacyjny w wielu obszarach: budżetowym, administracyjnym i komunikacyjnym. Oto przykładowe kwestie, które podmiot zatrudniający powinien przeanalizować: 
• wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK,
• zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, 
• obliczanie i dokonywanie wpłat do PPK,
• liczne obowiązki informacyjne wobec pracowników i instytucji finansowej, 
• obsługa administracyjna programu.
 
Aby kompleksowo przygotować się do nowego procesu, niezbędne jest dokonanie zmian w wewnętrznych procedurach, dostosowanie systemu kadrowo-płacowego, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę PPK. Warto więc rozpocząć przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
Firmowe PPK potrzebuje solidnego partnera
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) mają kilka przewag w zakresie oferowania prywatnych rozwiązań emerytalnych. Najważniejsza jest taka, że to fundusz inwestycyjny jest ustawowo powołany do długoterminowego inwestowania środków osób fizycznych na rynkach kapitałowych. Jest najlepiej uregulowaną i najkorzystniejszą formą dla pracodawcy, jak i jego pracowników. Bardzo wysokie bezpieczeństwo tej formy wynika również z tego, że fundusz występuje jako odrębna osoba prawna (aktywa klientów są wydzielone z majątku Towarzystwa). Bardzo ważna jest też funkcja depozytariusza, jako instytucji kontrolującej działalność TFI w imieniu funduszu inwestycyjnego (jego uczestników). 
 
Esaliens - znaczący gracz na rynku
Kiedy tylko na rynku pojawiała się ustawowa możliwość tworzenia nowych produktów emerytalnych (np. pracowniczych programów emerytalnych), Esaliens TFI był obecny w danym obszarze już na najwcześniejszym etapie wdrożeniowym. To główna linia biznesu Esaliens. Przez 20 lat obecności na polskim rynku firma osiągnęła niebywały sukces - jest znaczącym graczem na rynku programów emerytalnych z 16% udziałem rynkowym. Dostarcza programy głównie dla dużych pracodawców. Są to przedsiębiorstwa często bardzo wymagające, jak np. IKEA, Citibank Europe czy Bank of New York Mellon. Portfolio klientów jest bardzo różnorodne i bogate, co świadczy o zaufaniu do sposobu zarządzania programami emerytalnymi i ich obsługi przez Esaliens.
 

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

PPK – nowe zadanie dla organizacji

Profesjonalne wsparcie dla branży usług ochrony w zakresie PPK 
2019 to szczególnie ważny rok dla przedsiębiorstw i ich pracowników ze względu na start Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Od połowy roku PPK są wdrażane w największych firmach, a od 2020 roku obowiązek obejmie mniejsze przedsiębiorstwa. Już 109 firm  podjęło decyzję o stałej współpracy z Esaliens i skorzystania z pomocy, jaką dostarcza Esaliens (dawniej Legg Mason).
Pracowniczy Plan Kapitałowy to program systematycznego oszczędzania od lipca 2019 roku  obowiązkowo tworzony i udostępniany pracownikom przez wszystkie podmioty zatrudniające. Jest on finansowany z trzech źródeł - przez pracodawcę, z budżetu państwa (z Funduszu Pracy) oraz ze środków własnych pracownika. Z racji tego, że program dopiero debiutuje w Polsce, wiele wyzwań z nim związanych będzie nowością dla przedsiębiorstwa. I tu niezwykle ważną rolę pełni kontrahent zarządzający PPK. Doświadczony partner może bowiem efektywnie pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemowych kwestii związanych z funkcjonowaniem programu, niwelując ryzyko pomyłek, o które łatwo na początku ścieżki. Dodatkowo, wybrany kontrahent jest wsparciem w momencie gdy pojawiają się pytania ze strony załogi. W tych praktycznych aspektach o wiele łatwiej odnajdą się podmioty mające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów emerytalnych, takich jak Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Esaliens TFI jako pierwsze w Polsce wprowadziło pracowniczy program emerytalny, który z sukcesem prowadzi do dzisiaj.
 
Terminy obowiązywania PPK
 
 
 
Jak się przygotować?
Wprowadzenie PPK to dla firmy spory wysiłek organizacyjny w wielu obszarach: budżetowym, administracyjnym i komunikacyjnym. Oto przykładowe kwestie, które podmiot zatrudniający powinien przeanalizować: 
• wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK,
• zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, 
• obliczanie i dokonywanie wpłat do PPK,
• liczne obowiązki informacyjne wobec pracowników i instytucji finansowej, 
• obsługa administracyjna programu.
 
Aby kompleksowo przygotować się do nowego procesu, niezbędne jest dokonanie zmian w wewnętrznych procedurach, dostosowanie systemu kadrowo-płacowego, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę PPK. Warto więc rozpocząć przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
Firmowe PPK potrzebuje solidnego partnera
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) mają kilka przewag w zakresie oferowania prywatnych rozwiązań emerytalnych. Najważniejsza jest taka, że to fundusz inwestycyjny jest ustawowo powołany do długoterminowego inwestowania środków osób fizycznych na rynkach kapitałowych. Jest najlepiej uregulowaną i najkorzystniejszą formą dla pracodawcy, jak i jego pracowników. Bardzo wysokie bezpieczeństwo tej formy wynika również z tego, że fundusz występuje jako odrębna osoba prawna (aktywa klientów są wydzielone z majątku Towarzystwa). Bardzo ważna jest też funkcja depozytariusza, jako instytucji kontrolującej działalność TFI w imieniu funduszu inwestycyjnego (jego uczestników). 
 
Esaliens - znaczący gracz na rynku
Kiedy tylko na rynku pojawiała się ustawowa możliwość tworzenia nowych produktów emerytalnych (np. pracowniczych programów emerytalnych), Esaliens TFI był obecny w danym obszarze już na najwcześniejszym etapie wdrożeniowym. To główna linia biznesu Esaliens. Przez 20 lat obecności na polskim rynku firma osiągnęła niebywały sukces - jest znaczącym graczem na rynku programów emerytalnych z 16% udziałem rynkowym. Dostarcza programy głównie dla dużych pracodawców. Są to przedsiębiorstwa często bardzo wymagające, jak np. IKEA, Citibank Europe czy Bank of New York Mellon. Portfolio klientów jest bardzo różnorodne i bogate, co świadczy o zaufaniu do sposobu zarządzania programami emerytalnymi i ich obsługi przez Esaliens.
 

federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter