Faktury elektroniczne ustrukturyzowane w 2021 roku

Faktury ustrukturyzowane będą rodzajem faktur elektronicznych. Podatnicy będą mogli wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). 

Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF) bedzie systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. W KSeF faktury ustrukturyzowane będą przechowywane, będzie też weryfikowana ich zgodność ze wzorem. 
Celem tych zmian jest wzmocnienie i uproszczenie kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT. Organy podatkowe będą bowiem mogły zdalnie monitorować obrót dokumentowany fakturami. Resort finansów przewiduje, że zmiany te uszczelnią system VAT i zwiększą dochody budżetu państwa z tego podatku.

 

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/faktura/5143018,Faktury-elektroniczne-ustrukturyzowane-w-2021-roku.html 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone