ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

Opis


Certyfikat Jakości Usług Ochrony wprowadzony został uchwałą Walnego Zgromadzenia członków PZPO w celu rozpowszechniania standardów ochrony zgodnych z wymaganiami europejskimi oraz oczekiwaniami kontrahentów, a także promowania firm świadczących najlepsze, wysoce profesjonalne usługi ochrony.

Procedura:

 • Firmy będące członkami Związku i prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ochrony, mogą ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu na zasadzie dobrowolności.
 • Walne Zgromadzenie Związku określa wysokość opłaty za wydanie Certyfikatu, która obowiązuje do odwołania.
 • Certyfikat wydawany jest na okres dwóch lat. Po upływie tego okresu wyróżniony ma prawo ubiegać się ponownie o przyznanie Certyfikatu według zasad ujętych w Regulaminie Przyznawania Certyfikatu Jakości Usług Ochrony.

Kryteria oceny:

 • Certyfikat może być przyznawany firmie przestrzegającej Statutu i zasad etyki oraz rzetelności i sumienności w realizowaniu usług.
 • Certyfikat nadaje Zarząd Związku na podstawie złożonego przez firmę wniosku oraz kwestionariusza samooceny i dokumentów określonych w Regulaminie Przyznawania Certyfikatu Jakości Usług Ochrony oraz opinii Komisji Certyfikującej.
 • Komisja Certyfikująca dokonuje oceny wniosku na postawie kompletności i aktualności wymaganych w Regulaminie dokumentów, które potwierdzają jakość i rzetelność świadczonych usług.

Forma:
Wzór Certyfikatu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Certyfikatu Jakości Usług Ochrony.

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Opis

Certyfikat Jakości Usług Ochrony wprowadzony został uchwałą Walnego Zgromadzenia członków PZPO w celu rozpowszechniania standardów ochrony zgodnych z wymaganiami europejskimi oraz oczekiwaniami kontrahentów, a także promowania firm świadczących najlepsze, wysoce profesjonalne usługi ochrony.

Procedura:

 • Firmy będące członkami Związku i prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ochrony, mogą ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu na zasadzie dobrowolności.
 • Walne Zgromadzenie Związku określa wysokość opłaty za wydanie Certyfikatu, która obowiązuje do odwołania.
 • Certyfikat wydawany jest na okres dwóch lat. Po upływie tego okresu wyróżniony ma prawo ubiegać się ponownie o przyznanie Certyfikatu według zasad ujętych w Regulaminie Przyznawania Certyfikatu Jakości Usług Ochrony.

Kryteria oceny:

 • Certyfikat może być przyznawany firmie przestrzegającej Statutu i zasad etyki oraz rzetelności i sumienności w realizowaniu usług.
 • Certyfikat nadaje Zarząd Związku na podstawie złożonego przez firmę wniosku oraz kwestionariusza samooceny i dokumentów określonych w Regulaminie Przyznawania Certyfikatu Jakości Usług Ochrony oraz opinii Komisji Certyfikującej.
 • Komisja Certyfikująca dokonuje oceny wniosku na postawie kompletności i aktualności wymaganych w Regulaminie dokumentów, które potwierdzają jakość i rzetelność świadczonych usług.

Forma:
Wzór Certyfikatu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Certyfikatu Jakości Usług Ochrony.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter