ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

Mobilny punkt konsultacyjny


 Założenia


ZASADY FUNKCJONOWANIA

MOBILNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO PZPO


I. CEL I ZAKRES DZAŁANIA
     
1. Uruchomienie Mobilnego Punktu Konsultacyjnego służy poprawie jakości usług świadczonych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, a przez to kształtowaniu pozytywnego wizerunku branży ochrony.

2. Cel ten jest realizowany przez umożliwienie przedsiębiorcom, a także obecnym i przyszłym  klientom naszych przedsiębiorców, konsultowania z doradcami branżowymi zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i świadczeniem usług związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa.

3. Mobilny Punkt Konsultacyjny, to baza doradców branżowych z zakresu:

  • prowadzenia działalności gospodarczej w sferze ochrony osób i mienia,
  • wykonywania poszczególnych form ochrony osób i mienia.

4. Zakłada się, że uzyskana w czasie konsultacji wiedza oraz przekazane doświadczenie doradcy branżowego może pomóc przedsiębiorcy:

  • we właściwym wykonywaniu bieżących usług,
  • w kontaktach z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organami kontrolnymi.

5. Informacje uzyskane od doradców mogą pomóc obecnym lub przyszłym klientom w dokonaniu właściwego wyboru usługi zapewniającej optymalne bezpieczeństwo osobom lub mieniu.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Punkt Konsultacyjny funkcjonuje przy zarządzie Związku; prosimy o kontakt mailowy: biuro@pzpochrona.pl lub telefoniczny: 22 826 85 87.

2. Konsultacje i porady prawne są świadczone przez prawników i innych doradców - praktyków zatrudnionych na obszarze całego kraju związanych z branżą ochrony. Kontakt z doradcami oraz zakres ich specjalizacji jest określany w grafiku świadczonych porad.

3. Zakres konsultacji i porad prawnych nie obejmuje tworzenia dokumentów i prowadzenia spraw.

4. Konsultacje i porady są udzielane telefonicznie i elektronicznie w dni powszednie, w godzinach 9.00 - 15.00. Są one bezpłatne.

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Mobilny punkt konsultacyjny


Założenia

ZASADY FUNKCJONOWANIA

MOBILNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO PZPO


I. CEL I ZAKRES DZAŁANIA
     
1. Uruchomienie Mobilnego Punktu Konsultacyjnego służy poprawie jakości usług świadczonych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, a przez to kształtowaniu pozytywnego wizerunku branży ochrony.

2. Cel ten jest realizowany przez umożliwienie przedsiębiorcom, a także obecnym i przyszłym  klientom naszych przedsiębiorców, konsultowania z doradcami branżowymi zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i świadczeniem usług związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa.

3. Mobilny Punkt Konsultacyjny, to baza doradców branżowych z zakresu:

  • prowadzenia działalności gospodarczej w sferze ochrony osób i mienia,
  • wykonywania poszczególnych form ochrony osób i mienia.

4. Zakłada się, że uzyskana w czasie konsultacji wiedza oraz przekazane doświadczenie doradcy branżowego może pomóc przedsiębiorcy:

  • we właściwym wykonywaniu bieżących usług,
  • w kontaktach z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organami kontrolnymi.

5. Informacje uzyskane od doradców mogą pomóc obecnym lub przyszłym klientom w dokonaniu właściwego wyboru usługi zapewniającej optymalne bezpieczeństwo osobom lub mieniu.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Punkt Konsultacyjny funkcjonuje przy zarządzie Związku; prosimy o kontakt mailowy: biuro@pzpochrona.pl lub telefoniczny: 22 826 85 87.

2. Konsultacje i porady prawne są świadczone przez prawników i innych doradców - praktyków zatrudnionych na obszarze całego kraju związanych z branżą ochrony. Kontakt z doradcami oraz zakres ich specjalizacji jest określany w grafiku świadczonych porad.

3. Zakres konsultacji i porad prawnych nie obejmuje tworzenia dokumentów i prowadzenia spraw.

4. Konsultacje i porady są udzielane telefonicznie i elektronicznie w dni powszednie, w godzinach 9.00 - 15.00. Są one bezpłatne.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter