ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

DGT Spółka z o.o.


Specjalnością DGT jest konstrukcja i produkcja zintegrowanych systemów łączności dyspozytorskiej. Mają one zastosowanie na różnych rynkach, a ich cechą szczególną jest integracja używanych na danym obszarze przewodowych i radiowych środków łączności w jednolity system telekomunikacyjny. Innym obszarem działalności DGT jest projektowanie i rozwój systemów łączności specjalnej, przeznaczonych do organizacji polowych systemów łączności w wojsku oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest zapewnienie łączności w trudnych warunkach środowiskowych. Ofertę DGT uzupełniają dedykowane systemy rejestracji korespondencji telefonicznej, faksowej, modemowej i radiotelefonicznej, specjalizowane analizatory strumieni danych przesyłanych łączami światłowodowymi w sieciach operatorów stacjonarnych i komórkowych, a także urządzenia do budowy przewodowych i bezprzewodowych sieci dostępowych. 
W projektach DGT uczestniczą ośrodki naukowe: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Instytut Energetyki i Wojskowy Instytut Łączności
DGT posiada m.in. następujące certyfikaty i koncesje:
-    Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001 wraz z WSK (Wewnętrzny System Kontroli) i AQAP 2110 - w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie, 
-    Koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami o znaczeniu wojskowym i policyjnym,
-    Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, 
-    Umowę Ramową Basic Ordering Agreement (BOA) z natowską agencją – NC3A (NATO Consultation, Command and Control Agency),
-    NCAG0267H - Natowski Kod Podmiotu gospodarki narodowej,
-    wiele innych branżowych zezwoleń i koncesji.
Firma jest wpisana na listę przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju.
DGT jest otwarta na wszelkie sugestie klientów. Indywidualne podejście do każdego nowego projektu oraz elastyczność niezbędna przy integracji różnych systemów, pozwala z sukcesem dostarczać rozwiązania innowacyjne, a zarazem ekonomiczne w eksploatacji.