Szykuje się rewolucja – Perspektywy dla branży security

Turbulencje związane z ozusowieniem dotkną tysięcy pracowników w wartej prawie 8 mld zł branży security.

Analitycy ostrzegają, że skutkiem podatkowej rewolucji i nagłego wzrostu kosztów pracy, a także stawek w ochronie, może być spadek zamówień na usługi, cięcia zatrudnienia i konsolidacja firm. Ale w dłuższej perspektywie prognozy dla branży security są pomyślne. W ciągu najbliższych pięciu lat wartość rynku wzrośnie do 10 mld zł rocznie – twierdzi firma doradcza Deloitte, która dokonała analizy rynku, na którym działa ponad 2,5 tys. spółek.

Za: Rzeczpospolita, 9 listopada 2015, więcej tutaj.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone