SMART CITY – założenia i perspektywy
Celem wydarzenia jest budowa płaszczyzny współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie „SMART CITY” między przedsiębiorcami, a władzami samorządowymi oraz biznesem. 
 
Patronat Honorowy:
  • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
  • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
  • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
  • Związek Miast Polskich
  • Polski Związek Pracodawców Ochrona
 
Proponowana tematyka kongresu:
 I. DEBATA OTWIERAJĄCA – Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.
 II. SESJA PLENARNA – Nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast.
 III. PANEL DYSKUSYJNY – Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
 IV. PANEL DYSKUSYJNY Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura i transport.
 
 
 
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone