ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Jak rozliczać wynagrodzenia i zasiłki w związku z koronawirusem


Pracownicy, którzy stali się niezdolni do pracy w związku z chorobą wywołaną koronawirusem – własną lub członka najbliższej rodziny – a także gdy muszą sprawować opiekę nad dzieckiem, mają prawo do świadczeń za czas tych nieobecności. Uprawnienie to przysługuje również osobom objętym kwarantanną lub izolacją.

 W jakiej wysokości wypłacane są świadczenia?

Zasadniczo prawo do zasiłku chorobowego (a także wynagrodzenia chorobowego) ma ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego i ma odpowiednio długi okres podlegania temu ubezpieczeniu w sposób nieprzerwany: 30 dni – pracownik, 90 dni – osoba niebędąca pracownikiem. Fakt absencji chorobowej dokumentuje zaświadczenie e-ZLA.

ZA: praca.gazetaprawna.pl, 13 marca 2020r., Bożena Goliszewska-Chojdak,  więcej tutaj

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Jak rozliczać wynagrodzenia i zasiłki w związku z koronawirusem

Pracownicy, którzy stali się niezdolni do pracy w związku z chorobą wywołaną koronawirusem – własną lub członka najbliższej rodziny – a także gdy muszą sprawować opiekę nad dzieckiem, mają prawo do świadczeń za czas tych nieobecności. Uprawnienie to przysługuje również osobom objętym kwarantanną lub izolacją.

 W jakiej wysokości wypłacane są świadczenia?

Zasadniczo prawo do zasiłku chorobowego (a także wynagrodzenia chorobowego) ma ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego i ma odpowiednio długi okres podlegania temu ubezpieczeniu w sposób nieprzerwany: 30 dni – pracownik, 90 dni – osoba niebędąca pracownikiem. Fakt absencji chorobowej dokumentuje zaświadczenie e-ZLA.

ZA: praca.gazetaprawna.pl, 13 marca 2020r., Bożena Goliszewska-Chojdak,  więcej tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter