Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania na udzielenie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pt: „Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy“ nr sprawy: 1/US/2018

  • wybrana oferta ze stawką 16,08 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone