Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą portierni, szatni, parkingu oraz bramy wjazdowej“ DZP/381/118U/2019 na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość nie przekracza kwoty 750 000 euro.

  • wybrana oferta ze stawką 14,58 zł netto/rbh
  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 12,60 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone