Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługi ochrony mienia SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

  • najniższa stawka 11,96 zł netto/rbh
  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 12,50 zł netto/rbh

Linki do strony postępowania: ogłoszenierozstrzygnięcie

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone