Sąd Okręgowy w Łodzi oraz Sądy Rejonowe w Brzezinach, Łęczycy i Rawie Mazowieckiej

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teskt jednolity Dz. U. z 2015 roku opz. 2164 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedemiotem jest: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Sądu Okręgowego w Łodzi oraz w Sądach Rejonowych  Brzezinach, Łęczycy i Rawie Mazowieckiej.

  • wybrana oferta 14,14 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone