PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa w zakresie dozorowania i ochrony obiektów, terenu i mienia PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu”

  • najkorzystniejsza oferta ze stawką 22,70 zł netto/rbh
  • stawka, którą na realizację ww. zamówienia przewidział Zamawiający to 20,20 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone