Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony obiektów, mienia i majątku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZ.381.7.2017) w trybie zamówienia na usługi społeczne.

Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotowego zamówienia po otrzymaniu pisma od PZPO.

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone