Muzeum Miedzi w Legnicy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity) pt.: „Usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Miedzi w Legnicy: gmach główny obejmujący dwa narożne budynki przy ul. Partyzantów i Św. Jana wraz przyległym lapidarium, pomieszczenia muzealne na I p. Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2”- nr sprawy: 271.1.2019.

  • wybrana oferta ze stawką 12,57 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone