Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2“ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity).

  • wybrana oferta ze stawką 14,68 zł netto/rbh

Link do strony postępowania kliknij tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone