Instytut Chemii Fizycznej PAN i Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzialenia zamówień na usługi społeczne funkcjonujące u Zamawiającego, na ochronę terenu i obiektów Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Chemii Organicznej PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie (działki ewidencyjne nr: 50 i 51 obręb 04040 o powierzchni ok. 4 ha), nr sprawy ZP-2402-6/17.

  • najniższa oferta 12,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone