I Oddział ZUS w Łodzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi.” Numer referencyjny: 210000/271/16/2020-ZAP na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

  • wybrana oferta ze stawką 20,42 netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone