Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi“ art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 19 86 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp“ pt.: „Ochrona fizyczna ludzi i mienia Biblioteki Politechniki Łódzkiej (BPŁ) Łodzi ul. Wólczańska 223, w okresie 31.03.2019-31.03.2020, oznaczenie sprawy: B/1/2019/ZP

  • wybrana oferta ze stawką 12,01 zł netto

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone