AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie filii AWF w Białej Podlaskiej“  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  • wybrana oferta ze stawką 19,22 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone