ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl


Normy, normalizacja i  nienormalizacja.

    Pod koniec 2011 roku dzięki pieniądzom które wyłożyła Polska Izba Systemów Alarmowych została przetłumaczona norma PN EN 50132-1:2010 pt. "Systemy alarmowe  Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe".
    W grudniu  2011 roku po kilku posiedzeniach Komitetu Technicznego 52 i po wprowadzeniu zmian w tłumaczeniu norma została przez komitet zaakceptowana i została skierowana do zgłoszenia jej na listę polskich norm.
    W spisie polskich norm była wtedy już norma PN-EN 50132-1:2010
Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe (oryg.) ale jest ona jak wskazuje dopisek (oryg.) w języku angielskim.
To po co tłumaczyć tę normę - przecież większość fachowców z branży CCTV zna język angielski?
Jest kilka powodów.

Po pierwsze dopóki norma czy jakikolwiek dokument normatywny jest jedynie w wersji oryginalnej - w naszym przypadku po angielsku to nie można powoływać się na taką wersję np. w Rozporządzeniach.

Po drugie - tłumaczenie normy nie jest sprawą prostą. Pomimo, że normę tłumaczył fachowiec odbyliśmy w 2011 roku dwa posiedzenia w KT 52 w celu dopracowania tłumaczenia do formy akceptowalnej. Po prostu pewne zwroty techniczne mogą być w trakcie tłumaczenia różnie rozumiane. Jeśli wątpliwości co do fragmentów tłumaczeń są wśród członków KT  to w sytuacji gdyby każdy kto potrzebuję normę tłumaczył by sobie sam mielibyśmy ileś tam wersji normy stąd potrzeba jak najszybszego wprowadzenia do spisu polskich norm przetłumaczonej wersji tym bardziej, że norma ta zawiera bardzo istotne zapisy - między innymi klasyfikację systemów CCTV pod kątem zarówno wymagań środowiskowych jak i stopnia zabezpieczenia.
W każdym razie członkowie KT52 z zadowoleniem zakończyli rok 2011 oczekując, że najdalej za miesiąc ta potrzebna branży norma w języku polskim zastąpi wersję angielską.
Jest 26 października 2012 roku. Wchodzę na  stronę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl . W rubrykę Szukaj wpisuję 50132-1 i co?
Ano jest wersja angielska - polska wersja jeszcze nie została wprowadzona. Minęło jak by nie było dziesięć miesięcy od chwili gdy w KT52 zaakceptowano tłumaczenie. W tym czasie idąc 30 km dziennie doszedłbym z Warszawy do Lizbony /tej w Portugalii/, wrócił i jeszcze raz bym doszedł.

Czy my członkowie KT mamy jakiś wpływ na szybkość wprowadzania  w PKN norm?
Od chwili przekazania normy do wprowadzenia - żadnego.

Co zawiera norma PN EN 50132-1? Czy rzeczywiście jest tak potrzebna?
Kilka miesięcy temu przeprowadzałem audyt systemu monitoring w jednym z polskich miast. Na przestrzeni lat system ten był rozbudowywany a obecnie władze chciały go i zmodernizować i rozbudować.
Dla oceny stanu systemu wykorzystywałem między innymi zapisy PN EN 50132-1. Jakie było moje zdziwienie gdy okazało się, że żadna z zastosowanych w systemie kamer nie ma IV klasy środowiskowej!

Co to znaczy?

Sięgnijmy do normy. Norma wprowadziła cztery klasy środowiskowe oznaczane cyframi rzymskimi od I do IV. W zastosowaniach zewnętrznych czyli pod zadaszeniem lub w miejscu bezpośrednio narażonym na wpływy atmosferyczne muszą by spełnione wymagania odpowiednio klasy III lub IV.
Klasa III to zakres temperatur od -25 st. C do + 50 st. C a klasa IV to zakres od -25 st. C do + 60 st. C a to oznacza, że kamery klasy środowiskowej III zamontowane w miejscach zacienionych będą pracowały zadawalająco ale już zamontowane w miejscach narażonych na długotrwałe działanie słońca mogą źle pracować lub nawet ulegać awariom.
To jeden przykład a przecież w normie zawarte są także wymagania dla czterech stopni ochrony i zawierają one ponad 150 różnych parametrów których spełnienie lub nie klasyfikuje systemy CCTV. 
Uwaga:
    Na terenie Polski można kupić kamery sprowadzane z Dalekiego Wschodu które są klasyfikowane jako kamery zewnętrzne tyle, że wymagania dla kamer które mają pracować na zewnątrz tam i u nas są zupełnie inne dlatego warto sprawdzać czy kamery te mają odpowiednią klasę środowiskową zgodną z EN 50132-1 /oznaczenie europejskie normy/.
    Podobna sytuacja co do normy PN EN 50132-1 jest z normą PN EN 50131-2-6. Jest w spisie norm jej wersja angielska PN-EN 50131-2-6: 2009
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-6: Czujki stykowe (magnetyczne) (oryg.) pomimo tego, że wersja polska jest od dawna przetłumaczona.
No cóż - bywa i tak.
Są znacznie trudniejsze i bardziej groźne problemy.

Tajne przez poufne a normy i przetargi
Tak czytam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ na jednej ze stron internetowych ogólnie dostępnej dla wszystkich - a więc i szpiegów i terrorystów i co tam jest:

 • stopnie i nazwiska żołnierzy,
 • dokładne adresy gdzie co i czym jest chronione,

ale to nie koniec - cytuję:
"Czynności konserwacyjne systemów alarmowych w wyżej wymienionych zadaniach winny być wykonane zgodnie z PN-93-8390/14 oraz NO-04-A004-8/2010 (Obiekty Wojskowe. Systemy alarmowe. Część 8: Eksploatacja.)."

I co w tym dziwnego?
A same dziwne rzeczy:

 • bo to są warunki przetargu na rok 2012
 • bo PN -93-08390/14 została wycofana w 2009 roku i zastąpioną normą PN EN 50131-1 a  normy PN E 8390/14 nigdy nie było ale trzeba przyjąć, że im się jedno zero zapodziało co łatwo sprawdzić na podanej niżej stronie:
  https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product& ... 409&page=1
 • bo norma wycofana tzn. jest to norma której zapisy straciły aktualność,

a dalej - wymienione są czynności które wchodzą w konserwację czyli znów wypunktowanie gdzie i co się znajduje

Czy tylko ten przykład jest dostępny w internecie?
Nie, tego jest dużo - wystarczy wpisać w szperacz "SIWZ norma obronna 08390"
i wyjdzie litania braku wyobraźni i czegoś więcej - skandalicznego braku wiedzy w najwyższych władzach wojskowych które nadal każą montować i konserwować systemy wg dawno temu wycofanych norm które na dodatek od 1993 roku nie były aktualizowane a więc zawierały już wiele lat temu archaiczne wymagania.
Zdrowia życzę... jak mawiał gen. Nowicki
Stefan Jerzy Siudalski 26.10.2012

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Normy, normalizacja i  nienormalizacja.

    Pod koniec 2011 roku dzięki pieniądzom które wyłożyła Polska Izba Systemów Alarmowych została przetłumaczona norma PN EN 50132-1:2010 pt. "Systemy alarmowe  Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe".
    W grudniu  2011 roku po kilku posiedzeniach Komitetu Technicznego 52 i po wprowadzeniu zmian w tłumaczeniu norma została przez komitet zaakceptowana i została skierowana do zgłoszenia jej na listę polskich norm.
    W spisie polskich norm była wtedy już norma PN-EN 50132-1:2010
Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe (oryg.) ale jest ona jak wskazuje dopisek (oryg.) w języku angielskim.
To po co tłumaczyć tę normę - przecież większość fachowców z branży CCTV zna język angielski?
Jest kilka powodów.

Po pierwsze dopóki norma czy jakikolwiek dokument normatywny jest jedynie w wersji oryginalnej - w naszym przypadku po angielsku to nie można powoływać się na taką wersję np. w Rozporządzeniach.

Po drugie - tłumaczenie normy nie jest sprawą prostą. Pomimo, że normę tłumaczył fachowiec odbyliśmy w 2011 roku dwa posiedzenia w KT 52 w celu dopracowania tłumaczenia do formy akceptowalnej. Po prostu pewne zwroty techniczne mogą być w trakcie tłumaczenia różnie rozumiane. Jeśli wątpliwości co do fragmentów tłumaczeń są wśród członków KT  to w sytuacji gdyby każdy kto potrzebuję normę tłumaczył by sobie sam mielibyśmy ileś tam wersji normy stąd potrzeba jak najszybszego wprowadzenia do spisu polskich norm przetłumaczonej wersji tym bardziej, że norma ta zawiera bardzo istotne zapisy - między innymi klasyfikację systemów CCTV pod kątem zarówno wymagań środowiskowych jak i stopnia zabezpieczenia.
W każdym razie członkowie KT52 z zadowoleniem zakończyli rok 2011 oczekując, że najdalej za miesiąc ta potrzebna branży norma w języku polskim zastąpi wersję angielską.
Jest 26 października 2012 roku. Wchodzę na  stronę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl . W rubrykę Szukaj wpisuję 50132-1 i co?
Ano jest wersja angielska - polska wersja jeszcze nie została wprowadzona. Minęło jak by nie było dziesięć miesięcy od chwili gdy w KT52 zaakceptowano tłumaczenie. W tym czasie idąc 30 km dziennie doszedłbym z Warszawy do Lizbony /tej w Portugalii/, wrócił i jeszcze raz bym doszedł.

Czy my członkowie KT mamy jakiś wpływ na szybkość wprowadzania  w PKN norm?
Od chwili przekazania normy do wprowadzenia - żadnego.

Co zawiera norma PN EN 50132-1? Czy rzeczywiście jest tak potrzebna?
Kilka miesięcy temu przeprowadzałem audyt systemu monitoring w jednym z polskich miast. Na przestrzeni lat system ten był rozbudowywany a obecnie władze chciały go i zmodernizować i rozbudować.
Dla oceny stanu systemu wykorzystywałem między innymi zapisy PN EN 50132-1. Jakie było moje zdziwienie gdy okazało się, że żadna z zastosowanych w systemie kamer nie ma IV klasy środowiskowej!

Co to znaczy?

Sięgnijmy do normy. Norma wprowadziła cztery klasy środowiskowe oznaczane cyframi rzymskimi od I do IV. W zastosowaniach zewnętrznych czyli pod zadaszeniem lub w miejscu bezpośrednio narażonym na wpływy atmosferyczne muszą by spełnione wymagania odpowiednio klasy III lub IV.
Klasa III to zakres temperatur od -25 st. C do + 50 st. C a klasa IV to zakres od -25 st. C do + 60 st. C a to oznacza, że kamery klasy środowiskowej III zamontowane w miejscach zacienionych będą pracowały zadawalająco ale już zamontowane w miejscach narażonych na długotrwałe działanie słońca mogą źle pracować lub nawet ulegać awariom.
To jeden przykład a przecież w normie zawarte są także wymagania dla czterech stopni ochrony i zawierają one ponad 150 różnych parametrów których spełnienie lub nie klasyfikuje systemy CCTV. 
Uwaga:
    Na terenie Polski można kupić kamery sprowadzane z Dalekiego Wschodu które są klasyfikowane jako kamery zewnętrzne tyle, że wymagania dla kamer które mają pracować na zewnątrz tam i u nas są zupełnie inne dlatego warto sprawdzać czy kamery te mają odpowiednią klasę środowiskową zgodną z EN 50132-1 /oznaczenie europejskie normy/.
    Podobna sytuacja co do normy PN EN 50132-1 jest z normą PN EN 50131-2-6. Jest w spisie norm jej wersja angielska PN-EN 50131-2-6: 2009
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-6: Czujki stykowe (magnetyczne) (oryg.) pomimo tego, że wersja polska jest od dawna przetłumaczona.
No cóż - bywa i tak.
Są znacznie trudniejsze i bardziej groźne problemy.

Tajne przez poufne a normy i przetargi
Tak czytam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ na jednej ze stron internetowych ogólnie dostępnej dla wszystkich - a więc i szpiegów i terrorystów i co tam jest:

 • stopnie i nazwiska żołnierzy,
 • dokładne adresy gdzie co i czym jest chronione,

ale to nie koniec - cytuję:
"Czynności konserwacyjne systemów alarmowych w wyżej wymienionych zadaniach winny być wykonane zgodnie z PN-93-8390/14 oraz NO-04-A004-8/2010 (Obiekty Wojskowe. Systemy alarmowe. Część 8: Eksploatacja.)."

I co w tym dziwnego?
A same dziwne rzeczy:

 • bo to są warunki przetargu na rok 2012
 • bo PN -93-08390/14 została wycofana w 2009 roku i zastąpioną normą PN EN 50131-1 a  normy PN E 8390/14 nigdy nie było ale trzeba przyjąć, że im się jedno zero zapodziało co łatwo sprawdzić na podanej niżej stronie:
  https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product& ... 409&page=1
 • bo norma wycofana tzn. jest to norma której zapisy straciły aktualność,

a dalej - wymienione są czynności które wchodzą w konserwację czyli znów wypunktowanie gdzie i co się znajduje

Czy tylko ten przykład jest dostępny w internecie?
Nie, tego jest dużo - wystarczy wpisać w szperacz "SIWZ norma obronna 08390"
i wyjdzie litania braku wyobraźni i czegoś więcej - skandalicznego braku wiedzy w najwyższych władzach wojskowych które nadal każą montować i konserwować systemy wg dawno temu wycofanych norm które na dodatek od 1993 roku nie były aktualizowane a więc zawierały już wiele lat temu archaiczne wymagania.
Zdrowia życzę... jak mawiał gen. Nowicki
Stefan Jerzy Siudalski 26.10.2012


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter