ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Sąd Rejonowy w Garwolinie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi ochrony i mienia“ – A-262-9/2020  na podstawie art. 138o   na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

 • wybrana oferta ze stawką 19,40 zł netto/rbh
 • zamawiający przeznaczył na realizację 19,03 zl netto/rbh
 • wymóg: kwalifikowani pracownicy ochrony zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Sąd Rejonowy w Siedlcach


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach“ – 2/2020  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

 • wybrana oferta ze stawką 19,00 zł netto/rbh
 • zamawiający przeznaczył na realizację 16,60 zł netto/rbh
 • wymóg: kwalifikowani pracownicy ochrony zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie filii AWF w Białej Podlaskiej“  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 19,22 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.: CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W HALI WIELOFUNKCYJNEJ EXPO - ŁÓDŹ Sp. z o.o.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Całodobowa ochrona osób i mienia w hali wielofunkcyjnej EXPO-ŁÓDŹ sp. zo.o.  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 14,60 zł netto/rbh
 • zamawiający przeznaczył 20,40 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Fabryka Sztuki w Łodzi


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa ochrony fizycznej kompleksu budynków Fabryki Sztuki w Łodzi (DS) przy ulicy Tymienieckiego 3 oraz usługę zabezpieczenia imprez organizowanych przez Fabrykę Sztuki w Łodzi“ – FS/ZP/01/2020  na podstawie art. 138o 
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

 • wybrana oferta ze stawką 16,06 zl netto/rbh
 • zamawiający przeznaczył na realizację 17,56 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej położonych w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy ul. Na Krańcu 3


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych pt.: „Ochrona osób i mienia  w obiektach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej położonych w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy ul. Na Krańcu 3 przez okres 24 miesięcy” numer sprawy 26.3.2020., złożona została oferta zawierająca rażąco niską cenę, co powinno skutkować odrzuceniem tej oferty.

 • wybrana oferta ze stawką 19,09 zł netto/rbh
 • zamawiający przeznaczył na realizację 29 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Sąd Rejonowy w Garwolinie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi ochrony i mienia“ – A-262-9/2020  na podstawie art. 138o   na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

 • wybrana oferta ze stawką 19,40 zł netto/rbh
 • zamawiający przeznaczył na realizację 19,03 zl netto/rbh
 • wymóg: kwalifikowani pracownicy ochrony zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


Sąd Rejonowy w Siedlcach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach“ – 2/2020  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

 • wybrana oferta ze stawką 19,00 zł netto/rbh
 • zamawiający przeznaczył na realizację 16,60 zł netto/rbh
 • wymóg: kwalifikowani pracownicy ochrony zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie filii AWF w Białej Podlaskiej“  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 19,22 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.: CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W HALI WIELOFUNKCYJNEJ EXPO - ŁÓDŹ Sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Całodobowa ochrona osób i mienia w hali wielofunkcyjnej EXPO-ŁÓDŹ sp. zo.o.  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 14,60 zł netto/rbh
 • zamawiający przeznaczył 20,40 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Fabryka Sztuki w Łodzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa ochrony fizycznej kompleksu budynków Fabryki Sztuki w Łodzi (DS) przy ulicy Tymienieckiego 3 oraz usługę zabezpieczenia imprez organizowanych przez Fabrykę Sztuki w Łodzi“ – FS/ZP/01/2020  na podstawie art. 138o 
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

 • wybrana oferta ze stawką 16,06 zl netto/rbh
 • zamawiający przeznaczył na realizację 17,56 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 


Instytut Chemii i Techniki Jądrowej położonych w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy ul. Na Krańcu 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych pt.: „Ochrona osób i mienia  w obiektach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej położonych w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy ul. Na Krańcu 3 przez okres 24 miesięcy” numer sprawy 26.3.2020., złożona została oferta zawierająca rażąco niską cenę, co powinno skutkować odrzuceniem tej oferty.

 • wybrana oferta ze stawką 19,09 zł netto/rbh
 • zamawiający przeznaczył na realizację 29 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter