ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl


W Centrum Konferencyjnym „Zielna” 19 maja miało miejsce spotkanie zaproszonych przez kierownictwo PKN  przedstawicieli ponad trzydziestu stowarzyszeń i organizacji których działalność jest ściśle powiązana z Polskimi Normami.Prezes PKN dr inż. Tomasz Schweitzer / na zdjęciu po prawej/ przedstawił obecnych na spotkaniu dyrektorów i kierowników działów link
W załączonym do prelekcji dokumencie opracowanym przez PKN można przeczytać:
„Od 1 stycznia 2004 roku PKN jest członkiem europejskich organizacji normalizacyjnych (CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny i CENELEC – Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki). Członkostwo w tych organizacjach pozwala na uczestniczenie w pracach normalizacyjnych prowadzonych na szczeblu europejskim. Obowiązkiem każdego z członków tych organizacji jest terminowe wprowadzanie przyjętych Norm Europejskich do zbioru Polskich Norm, co jest fundamentem Jednolitego Rynku Europejskiego. Można zatem powiedzieć, że znakomita większość Polskich Norm powstaje dzisiaj „w Brukseli”, a nie „w Warszawie”. Niezbędny jest więc udział polskich ekspertów (delegowanych przez KT za pośrednictwem PKN) w gremiach opracowujących Normy Europejskie, tworzone na zasadzie konsensu osiągniętego przez kraje członkowskie UE i EFTA. Brak zainteresowania ze strony uczestników normalizacji w Polsce skutkuje przyjmowaniem rozwiązań opracowanych przez innych. PKN nie może uczestniczyć w tych pracach ani finansować udziału w pracach normalizacyjnych.”[wytłuszczenie w tekście – moje]
Dzień Normalizacji
Dzień 20 maja jest ustanowiony w Polsce Dniem Normalizacji. Dlaczego właśnie w maju obchodzimy ten dzień a nie 14 października jak inne kraje w Europie? A na to pytanie odpowiedź jest w wypowiedzi prezesa PKN dr inż.  Tomasza Schweitzera – po prostu w październiku jest Dzień Edukacji Narodowej i te dwa święta by się nakładały.
Sytuacja w normalizacji dziś
Normy nie stanowią prawa i nie są elementem prawa europejskiego niemniej normy umożliwiają porównywanie poziomu wyrobów i usług a więc są istotnym czynnikiem w utrzymywaniu wysokiego ich poziomu.
Konieczna jest zmiana statusu prawnego PKN ponieważ obecnie budżet państwa finansuje PKN a to oznacza że wszyscy płaca na utrzymanie PKN ale tylko niektórzy mają z tego korzyści. Struktura PKN pochodzi z lat siedemdziesiątych.
Jaką rolę pełni PKN i kto tworzy normy tłumaczył prezes PKN dr inż .Tomasz Schweitzer link
Przyszłość normalizacji
O przyszłości normalizacji mówili na spotkaniu prezes PKN dr inż .Tomasz Schweitzer oraz dr inż. Zygmunt Niechoda.
Przyszłość normalizacji w nieprzewidywalnym świecie
Wypowiedź dr inż. Zygmunta Niechody do obejrzenia i wysłuchania tu oraz tu
Moje uwagi i spostrzeżenia
Widać ogromny wysiłek jak został włożony w strukturach PKN aby nadążyć za zachodzącymi na rynku zmianami niemniej przyznam się, że nie umiem odpowiedzieć na istotne pytanie:
„Dlaczego Ukraina i Turcja, kraje nie należące do Unii szybciej i sprawniej wprowadzają u siebie normy dotyczące dziedziny security niż Polska.”
Biorę udział w pracach Komitetów  Technicznych KT 52 i 306 i widzę ile czasu i wysiłku poświęcają członkowie tych komitetów przy korygowaniu tłumaczeń i próbach ujednolicenia definicji. Angażuje to wiele osób i wiele czasu a i tak czas od przetłumaczenia normy do jej wprowadzenia przekracza zwykle pół roku. Do tego dochodzi czas jaki jest potrzebny na ustalenie ze sponsorem warunków płatności, znalezienie tłumacza i korektora. Czyli jest to zwykle razem około dziewięciu miesięcy.
Na domiar złego trafiają się zupełnie nieprzewidywalne zahamowania w terminie wprowadzania już przetłumaczonej i przyjętej przez KT normy. Tak było np. z normą PN EN 50131-5-3 która była przetłumaczona już w grudniu ubiegłego roku. Przyjęta, po korektach w tłumaczeniu, przez KT52 w styczniu – czekała jeszcze prawie trzy miesiące na wprowadzenie jej do spisu polskich norm bo w międzyczasie pojawiło się uzupełnienie tej normy które zawierało jedno zdanie a koszty przetłumaczenia mieściły się  w kwocie 9 zł lecz wszystkie procedury trzeba by zaczynać od nowa. Taki podejście do wprowadzania norm skutecznie blokuje szybkie ich wprowadzane a sponsorów zniechęca do wykładania pieniędzy na coś z czym jest tyle nieprzewidywalnych problemów.
Przy obecnym tempie wprowadzania norm, zdarza się, że w chwili wprowadzenia konkretnej normy do spisu polskich norm jest już ona „nieaktualna” bo w międzyczasie pojawiła się jej nowsza wersja.
Czy te opóźnienia obciążają  PKN?
Po części tak. Przykład zablokowania PN EN 50131-5-3 jest zaskakujący i trudny do wytłumaczenia.
Stefan Jerzy Siudalski przedstawiciel PZP Ochrona w KT52 i KT 306
poniedziałek, 30 maja 2011

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

W Centrum Konferencyjnym „Zielna” 19 maja miało miejsce spotkanie zaproszonych przez kierownictwo PKN  przedstawicieli ponad trzydziestu stowarzyszeń i organizacji których działalność jest ściśle powiązana z Polskimi Normami.Prezes PKN dr inż. Tomasz Schweitzer / na zdjęciu po prawej/ przedstawił obecnych na spotkaniu dyrektorów i kierowników działów link
W załączonym do prelekcji dokumencie opracowanym przez PKN można przeczytać:
„Od 1 stycznia 2004 roku PKN jest członkiem europejskich organizacji normalizacyjnych (CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny i CENELEC – Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki). Członkostwo w tych organizacjach pozwala na uczestniczenie w pracach normalizacyjnych prowadzonych na szczeblu europejskim. Obowiązkiem każdego z członków tych organizacji jest terminowe wprowadzanie przyjętych Norm Europejskich do zbioru Polskich Norm, co jest fundamentem Jednolitego Rynku Europejskiego. Można zatem powiedzieć, że znakomita większość Polskich Norm powstaje dzisiaj „w Brukseli”, a nie „w Warszawie”. Niezbędny jest więc udział polskich ekspertów (delegowanych przez KT za pośrednictwem PKN) w gremiach opracowujących Normy Europejskie, tworzone na zasadzie konsensu osiągniętego przez kraje członkowskie UE i EFTA. Brak zainteresowania ze strony uczestników normalizacji w Polsce skutkuje przyjmowaniem rozwiązań opracowanych przez innych. PKN nie może uczestniczyć w tych pracach ani finansować udziału w pracach normalizacyjnych.”[wytłuszczenie w tekście – moje]
Dzień Normalizacji
Dzień 20 maja jest ustanowiony w Polsce Dniem Normalizacji. Dlaczego właśnie w maju obchodzimy ten dzień a nie 14 października jak inne kraje w Europie? A na to pytanie odpowiedź jest w wypowiedzi prezesa PKN dr inż.  Tomasza Schweitzera – po prostu w październiku jest Dzień Edukacji Narodowej i te dwa święta by się nakładały.
Sytuacja w normalizacji dziś
Normy nie stanowią prawa i nie są elementem prawa europejskiego niemniej normy umożliwiają porównywanie poziomu wyrobów i usług a więc są istotnym czynnikiem w utrzymywaniu wysokiego ich poziomu.
Konieczna jest zmiana statusu prawnego PKN ponieważ obecnie budżet państwa finansuje PKN a to oznacza że wszyscy płaca na utrzymanie PKN ale tylko niektórzy mają z tego korzyści. Struktura PKN pochodzi z lat siedemdziesiątych.
Jaką rolę pełni PKN i kto tworzy normy tłumaczył prezes PKN dr inż .Tomasz Schweitzer link
Przyszłość normalizacji
O przyszłości normalizacji mówili na spotkaniu prezes PKN dr inż .Tomasz Schweitzer oraz dr inż. Zygmunt Niechoda.
Przyszłość normalizacji w nieprzewidywalnym świecie
Wypowiedź dr inż. Zygmunta Niechody do obejrzenia i wysłuchania tu oraz tu
Moje uwagi i spostrzeżenia
Widać ogromny wysiłek jak został włożony w strukturach PKN aby nadążyć za zachodzącymi na rynku zmianami niemniej przyznam się, że nie umiem odpowiedzieć na istotne pytanie:
„Dlaczego Ukraina i Turcja, kraje nie należące do Unii szybciej i sprawniej wprowadzają u siebie normy dotyczące dziedziny security niż Polska.”
Biorę udział w pracach Komitetów  Technicznych KT 52 i 306 i widzę ile czasu i wysiłku poświęcają członkowie tych komitetów przy korygowaniu tłumaczeń i próbach ujednolicenia definicji. Angażuje to wiele osób i wiele czasu a i tak czas od przetłumaczenia normy do jej wprowadzenia przekracza zwykle pół roku. Do tego dochodzi czas jaki jest potrzebny na ustalenie ze sponsorem warunków płatności, znalezienie tłumacza i korektora. Czyli jest to zwykle razem około dziewięciu miesięcy.
Na domiar złego trafiają się zupełnie nieprzewidywalne zahamowania w terminie wprowadzania już przetłumaczonej i przyjętej przez KT normy. Tak było np. z normą PN EN 50131-5-3 która była przetłumaczona już w grudniu ubiegłego roku. Przyjęta, po korektach w tłumaczeniu, przez KT52 w styczniu – czekała jeszcze prawie trzy miesiące na wprowadzenie jej do spisu polskich norm bo w międzyczasie pojawiło się uzupełnienie tej normy które zawierało jedno zdanie a koszty przetłumaczenia mieściły się  w kwocie 9 zł lecz wszystkie procedury trzeba by zaczynać od nowa. Taki podejście do wprowadzania norm skutecznie blokuje szybkie ich wprowadzane a sponsorów zniechęca do wykładania pieniędzy na coś z czym jest tyle nieprzewidywalnych problemów.
Przy obecnym tempie wprowadzania norm, zdarza się, że w chwili wprowadzenia konkretnej normy do spisu polskich norm jest już ona „nieaktualna” bo w międzyczasie pojawiła się jej nowsza wersja.
Czy te opóźnienia obciążają  PKN?
Po części tak. Przykład zablokowania PN EN 50131-5-3 jest zaskakujący i trudny do wytłumaczenia.
Stefan Jerzy Siudalski przedstawiciel PZP Ochrona w KT52 i KT 306
poniedziałek, 30 maja 2011


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter