ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Polski Związek Pracodawców Ochrona

ul. Koszykowa 61
00-667 Warszawa
Biuro Mindspace, I piętro, lok. 130

tel. 22 826-85-87

biuro@pzpochrona.pl