ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

GRConsulting wspiera Polski Związek Pracodawców Ochrona


GRConsulting jest niezależną firmą doradczą, weryfikującą prowadzoną przez przedsiębiorcę działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. Jej celem jest usprawnienie organizacji i wniesienie wartości dodanej. GRConsulting pomaga firmom, posługującym się w obrocie gospodarczym koncesją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w osiąganiu celów poprzez doskonalenie skuteczności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w Departamencie Zezwoleń i Koncesji MSWiA w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych w stosunku do przedsiębiorców posługujących się w obrocie gospodarczym koncesją w zakresie usług ochrony osób i mienia, daje nieosiągalną przez nikogo innego z zewnątrz Ministerstwa, wiedzę i praktykę na temat tego, jak w sposób skuteczny prowadzić koncesjonowaną działalność gospodarczą
i przygotować prowadzoną firmę na ewentualną kontrolę organu koncesyjnego - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oferta GRConsulting skierowana jest przede wszystkim do świadomych przedsiębiorców, którzy zdają sobie sprawę z tego jak poważną i odpowiedzialną działalność gospodarczą prowadzą.

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

GRConsulting wspiera Polski Związek Pracodawców Ochrona

GRConsulting jest niezależną firmą doradczą, weryfikującą prowadzoną przez przedsiębiorcę działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. Jej celem jest usprawnienie organizacji i wniesienie wartości dodanej. GRConsulting pomaga firmom, posługującym się w obrocie gospodarczym koncesją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w osiąganiu celów poprzez doskonalenie skuteczności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w Departamencie Zezwoleń i Koncesji MSWiA w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych w stosunku do przedsiębiorców posługujących się w obrocie gospodarczym koncesją w zakresie usług ochrony osób i mienia, daje nieosiągalną przez nikogo innego z zewnątrz Ministerstwa, wiedzę i praktykę na temat tego, jak w sposób skuteczny prowadzić koncesjonowaną działalność gospodarczą
i przygotować prowadzoną firmę na ewentualną kontrolę organu koncesyjnego - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oferta GRConsulting skierowana jest przede wszystkim do świadomych przedsiębiorców, którzy zdają sobie sprawę z tego jak poważną i odpowiedzialną działalność gospodarczą prowadzą.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter