Kancelaria Radcy Prawnego Cezary Młotek

Kancelarię Radcy Prawnego Cezary Młotek tworzy zgrany duet prawników, współpracujący zawodowo od kilku lat w prowadzeniu spraw głównie z zakresu prawa cywilnego, spółek handlowych, pracy, podatkowego oraz windykacji należności. Doskonale się znamy i wzajemnie uzupełniamy w pracy zawodowej. Prawo to nasza pasja. Znamy specyfikę branży ochrony osób i mienia oraz jej aktualne problemy prawne.

Naszym Klientom oferujemy usługi polegające na:
• Tworzeniu i opiniowaniu zawieranych umów, w szczególności pod kątem klauzul niedozwolonych,
• Reprezentacji w sprawach pracowniczych, zarówno na etapie mediacji jak i postępowania sądowego,
• Obronie przed roszczeniami odszkodowawczymi związanymi z wykonywaniem usługi ochrony – zarówno na etapie mediacji jak i postępowania sądowego,
• Przygotowaniu dokumentacji oraz reprezentacji w postępowaniach przetargowych,
• Odzyskiwaniu należności powstałych w związku z prowadzoną działalnością,
• Obsłudze procesów przekształceń, zmiany organów spółek oraz aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• Doradztwie podatkowym oraz reprezentacji w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Zapraszamy na naszą stronę: www.cezarymlotek.pl

Znak logotypu

Firmy wspierające