Kancelaria Adwokacka Kusak Zaręba i Partnerzy

Zespół Kancelarii tworzą adwokaci, aplikanci, prawnicy oraz doradca restrukturyzacyjny. Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju. Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w:

  • prawie karnym gospodarczym oraz prawie karnym skarbowym, gdzie zapewnia obronę osobom podejrzanym o przestępstwa związane z działalnością gospodarczą oraz z prawem podatkowym,
  • postępowaniach dotyczących przeniesienia na członków zarządu spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe tych spółek,
  • postępowania restrukturyzacyjnych oraz postępowaniach upadłościowych; jeden z partnerów Kancelarii posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, co pozwala mu m.in. pełnić funkcję nadzorcy układu w postępowaniach o zatwierdzenie układu,
  • oraz w postępowaniach dotyczących błędów medycznych.

Zespół Kancelarii zapewnia także bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie m.in. tworzenia i analizy umów, windykacji roszczeń, przygotowywania regulaminów, sporządzania opinii prawnych, składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenia postępowań sądowych itp.

Znak logotypu

Firmy wspierające