Exito Broker

EXITO BROKER Sp. z o.o. jest znaną od lat brokerem ubezpieczeniowym o polskim rodowodzie, firmą świadczącą usługi doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Działamy jako integralna część GRUPY EXITO, powiązanych kapitałowo firm, zajmujących się restrukturyzacją, optymalizacją i wdrożeniami nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwie, przeprowadzaniem szczegółowej analizy faktycznych potrzeb ubezpieczeniowych, negocjacją najniższych składek i zarządzaniem szkodowością i polisami.

Od 20 lat specjalizujemy się w organizacją i zarządzaniem dedykowanych programów ubezpieczeniowych firm różnych branż, obejmujących ochroną mienie, finanse przedsiębiorstwa, chroniących odpowiedzialność menadżerów i kładąc szczególny nacisk na gwarancji wypłaty odszkodowań w należnej wysokości.

Zaufało nam już ponad 1000 przedsiębiorstw.

Nasza kadra specjalistów, składa się z najlepszych brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, wyróżniających się skutecznością w obsłudze każdego przedsiębiorstwa, opartej i sprawdzone standardy procedur ISO.

Jesteśmy brokerem wysokich specjalizacji. Do obsługiwanych przez nas branż w tym m. in. morskiej i stoczniowej, budowlanej i infrastrukturalnej oraz finansowej (gwarancje kontraktowe i ubezpieczenie należności), a także branża OZE i środowiskowa, dołączyły w 2020 r. przedsiębiorstwa branży ochroniarskiej.

Dobrze zdefiniowaliśmy problematykę specyfiki ochrony ubezpieczeniowej firm ochroniarskich. Dostrzegamy ogromne możliwości w optymalizacji, tak zakresów ochrony jaki i kosztów ubezpieczenia. Wypracowaliśmy innowacyjny model oceny ryzyka i nowe standardy negocjacji ofert z rynkiem ubezpieczeniowym. Przyniosło to nadspodziewane efekty w już wdrożonych programach.

Podjęliśmy współpracę z firmami ochroniarskimi, gwarantując optymaliację kosztów ubezpieczenia jak również obniżenie szkodowości w zakresie ubezpieczenia floty pojazdów czy odpowiedzialności cywilnej, poprzez modyfikacje procedur zarządzania flotami.

Obecnie intensywnie pracujemy nad dedykowanym programem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pracownika wobec pracodawcy, co w znacznym stopniu wpłynie na niższą szkodowość generowaną przez pracownika, wzrost jego świadomości, a także udział w odpowiedzialności za szkody wyrządzone klientom przez nienależytą staranność. W konsekwencji prowadzić to będzie do bezpośredniego regresu do polis pracowników, tym samym zmniejszeniu ulegnie szkodowość na polisach własnych firmy ochroniarskiej, co z kolei przełoży się na niższe koszty ubezpieczenia tego ryzyka.

EXITO BROKER to kompetentny i odpowiedzialny doradca, konsultant i broker w zakresie zawierania ubezpieczeń i likwidacji szkód, w tym roszczeń i regresów gwarancyjnych.

Więcej na exitobroker.pl

Znak logotypu

Firmy wspierające