Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o.

Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o. mieści się  w Bydgoszczy przy ul. K. Gotowskiego 6.  

Firma należy do liderów na rynku ochrony w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadzi usługi na terenie całego kraju. Zatrudnia ok 500 osób. Usługi świadczy z sukcesami od 2006 roku na podstawie Koncesji MSWiA L-0058/06.

Pracownicy ochrony posiadają Kwalifikacje Pracownika Ochrony Fizycznej i doświadczenie w ochronie osób i mienia. W zależności od potrzeb klienta są wyposażeni w broń palną oraz dyskretne środki łączności. System Active Guard zapewnia stały dozór satelitarny. Jest on zintegrowany z naszym Centrum Monitorowania Alarmów, gdzie całodobową służbę pełnią wysoko wykwalifikowani i doświadczeni Dyżurni, posiadający Licencję Pracownika Ochrony.

Firma świadczy koncesjonowane usługi w zakresie: ochrony osób i mienia, ochrony imprez masowych, monitorowania obiektów z reakcją grup interwencyjnych, konwojowania przedmiotów wartościowych, montażu systemów monitoringu, alarmowych oraz kontroli dostępu.

Skutecznie chronimy: budynki biurowe, obiekty przemysłowe, hale i magazyny, instytucje użyteczności publicznej, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, placówki edukacyjne i kulturalne, placówki służby zdrowia, obiekty sportowo – rekreacyjne, osiedla mieszkalne, place budowy oraz mienia w trakcie inwestycji

Monitoring i zabezpieczenie techniczne

Świadczymy usługi serwisu systemów monitoringu CCTV i alarmowych w oparciu o umowy długoterminowe jak i pojedyncze zlecenia.

Oferujemy ochronę osób i mienia w formie stałej lub wynikającej z potrzeby danej chwili, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych z elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych.

Wykonujemy instalację elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia.

Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o.

85-030 Bydgoszcz, ul. K. Gotowskiego 6    

http://www.jagochrona.pl/ 

tel. 52 582 67 02, 531-915-273  

e-mail: biuro@jagochrona.pl

NIP: 967 12 32 937   
Regon: 340126663

Znak logotypu

Firmy wspierające