Krzysztof Mleczak

CEO EXITO BROKER Sp. z o.o.

Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 1993 roku.

Był m.in. Wiceprezesem Zarządu WARTA ŻYCIE S.A., doradcą Prezesa Zarządu WARTA S.A., delegatem Polskiej Izby Ubezpieczeniowej do Europejskiej Komisji Ubezpieczeń w Paryżu jako koordynator ds. integracji polskiego rynku ubezpieczeń z Unią Europejską. Pełnił funkcje członka rad nadzorczych wielu instytucji finansowych. Ukończył kurs na kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Założyciel i główny udziałowiec firm zajmujących się zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym przedsiębiorstw, doradztwem i pośrednictwem ubezpieczeniowym (broker).

Specjalizuje się w budowie i restrukturyzacji programów zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym i optymalizacji kosztów przedsiębiorstw i grup kapitałowych. Jest szefem Zespołu doradców ds. ubezpieczeń Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone