Hubert Cichoń

Partner, Enodo Advisors
Doradca podatkowy

Ekspert w dziedzinie międzynarodowego opodatkowania, fuzji i przejęć oraz podatkowych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych i osobowych.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone