Dominika Partyńska-Małacha

Adwokatka z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy na terenie całej Polski. Wsparcie merytoryczne Pracodawców – tak jednoosobowych działalności gospodarczych, małych firm, jak i korporacji zatrudniających setki Pracowników – w ich codziennych zmaganiach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem Pracowników oraz określaniem zasad harmonijnego funkcjonowania obu stron stosunku pracy.

Nieobce pozostają jej zagadnienia związane z przygotowywaniem i wsparciem procesów zmian organizacyjnych u Pracodawców, ochroną dóbr osobistych Pracodawców, prowadzeniem postępowań compliance oraz zapewnianiem ochrony przed mobbingiem i dyskryminacją.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone