ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Business Centre Club zaprosił Polski Związek Pracodawców Ochrona na konferencję poświęconą dialogowi społecznemu, która odbyła się 27 kwietnia 2015 roku


Business Centre Club zaprosił Polski Związek Pracodawców Ochrona na konferencję poświęconą dialogowi społecznemu, która odbyła się 27 kwietnia 2015 roku. 

Spotkanie zatytułowane Dialog społeczny ostatnich lat widziany oczami jego uczestników - studium pokonania konfliktu i kryzysu prowadził wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu d.s. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji Zbigniew Żurek. Uczestniczyli w nim, między innymi: prof. dr hab. Jacek Męcina sekretarz stanu w MPiPS oraz Anna Grabowska z Forum Związków Zawodowych. PZPO reprezentowała doradca d.s. prawnych Anna Korus.

W czasie konferencji:
•    przedstawiono aktualny stan dialogu społecznego w Polsce, z perspektywy różnych środowisk;
•    przedstawiono historię poszukiwania w ciągu ostatnich dwóch lat nowych dróg dialogu w Polsce;
•    omówiono propozycje zmian zasad prowadzenia rzeczywistego a nie pozornego, efektywnego dialogu.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali projekt Ustawy z 7 kwietnia 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

W dyskusji pokazano, że Rada Dialogu Społecznego jest kolejną fazą rozwoju dialogu społecznego w Polsce. Mówił o tym profesor Jacek Męcina. Mówił, że już wcześniej Komisja Trójstronna koncentrowała się na negocjacjach. Pierwszy kryzys Komisji był już w końcu lat 90 - tych. Druga fala kryzysu to rok 2012, gdy rząd poparł elastyczny czas pracy. 20 października 2013 r. została zorganizowana konferencja, na którą zaproszono przewodniczących Komisji Trójstronnej, ekspertów, przedstawicieli Prezydenta. Następnie odbyło się spotkanie u Prezydenta.

Generalnym założeniem obecnego Dialogu Społecznego jest uniezależnienie się od strony rządowej. Dzisiejszy projekt wg, profesora Jacka Męciny jest sukcesem. Doradca Forum Związków Zawodowych Anna Grabowska mówiła, że stronę pracowników poróżniły wcześniej dwie podstawowe sprawy 
tj.: negocjacje w sprawie płacy minimalnej oraz sprawa uprawnień emerytalnych. Przedstawiciel BCC stwierdził, że pracodawcy nie wyszli wtedy z posiedzenia, bo cyt.: „ciągle uważamy, że lepiej rozmawiać niż wychodzić”.

Odnośnie projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego wpływa bardzo dużo uwag. Pewną krytykę zgłosiły Solidarność i Forum Związków Zawodowych a także organizacje pozarządowe. Rozmowy były bardzo trudne, ale w końcu powstał projekt dokumentu. Pan Marian Osuch, długoletni członek Komisji Trójstronnej zwrócił uwagę, że dokument o Radzie Dialogu Społecznego nie przewiduje rozwiązania, co będzie, jeśli trzy podmioty nie dojdą do uzgodnień. Zgłoszono również potrzebę stworzenia regulaminu do tej Ustawy. Na zakończenie stwierdzono, że zakres problemów, które są do rozwiązania sytuują nas w pozycji, w której pracodawcy i pracownicy biorą na siebie dużą odpowiedzialność.

Opr. A.K.

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Business Centre Club zaprosił Polski Związek Pracodawców Ochrona na konferencję poświęconą dialogowi społecznemu, która odbyła się 27 kwietnia 2015 roku

Business Centre Club zaprosił Polski Związek Pracodawców Ochrona na konferencję poświęconą dialogowi społecznemu, która odbyła się 27 kwietnia 2015 roku. 

Spotkanie zatytułowane Dialog społeczny ostatnich lat widziany oczami jego uczestników - studium pokonania konfliktu i kryzysu prowadził wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu d.s. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji Zbigniew Żurek. Uczestniczyli w nim, między innymi: prof. dr hab. Jacek Męcina sekretarz stanu w MPiPS oraz Anna Grabowska z Forum Związków Zawodowych. PZPO reprezentowała doradca d.s. prawnych Anna Korus.

W czasie konferencji:
•    przedstawiono aktualny stan dialogu społecznego w Polsce, z perspektywy różnych środowisk;
•    przedstawiono historię poszukiwania w ciągu ostatnich dwóch lat nowych dróg dialogu w Polsce;
•    omówiono propozycje zmian zasad prowadzenia rzeczywistego a nie pozornego, efektywnego dialogu.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali projekt Ustawy z 7 kwietnia 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

W dyskusji pokazano, że Rada Dialogu Społecznego jest kolejną fazą rozwoju dialogu społecznego w Polsce. Mówił o tym profesor Jacek Męcina. Mówił, że już wcześniej Komisja Trójstronna koncentrowała się na negocjacjach. Pierwszy kryzys Komisji był już w końcu lat 90 - tych. Druga fala kryzysu to rok 2012, gdy rząd poparł elastyczny czas pracy. 20 października 2013 r. została zorganizowana konferencja, na którą zaproszono przewodniczących Komisji Trójstronnej, ekspertów, przedstawicieli Prezydenta. Następnie odbyło się spotkanie u Prezydenta.

Generalnym założeniem obecnego Dialogu Społecznego jest uniezależnienie się od strony rządowej. Dzisiejszy projekt wg, profesora Jacka Męciny jest sukcesem. Doradca Forum Związków Zawodowych Anna Grabowska mówiła, że stronę pracowników poróżniły wcześniej dwie podstawowe sprawy 
tj.: negocjacje w sprawie płacy minimalnej oraz sprawa uprawnień emerytalnych. Przedstawiciel BCC stwierdził, że pracodawcy nie wyszli wtedy z posiedzenia, bo cyt.: „ciągle uważamy, że lepiej rozmawiać niż wychodzić”.

Odnośnie projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego wpływa bardzo dużo uwag. Pewną krytykę zgłosiły Solidarność i Forum Związków Zawodowych a także organizacje pozarządowe. Rozmowy były bardzo trudne, ale w końcu powstał projekt dokumentu. Pan Marian Osuch, długoletni członek Komisji Trójstronnej zwrócił uwagę, że dokument o Radzie Dialogu Społecznego nie przewiduje rozwiązania, co będzie, jeśli trzy podmioty nie dojdą do uzgodnień. Zgłoszono również potrzebę stworzenia regulaminu do tej Ustawy. Na zakończenie stwierdzono, że zakres problemów, które są do rozwiązania sytuują nas w pozycji, w której pracodawcy i pracownicy biorą na siebie dużą odpowiedzialność.

Opr. A.K.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter