Rada Dialogu Społecznego apeluje o waloryzację wynagrodzeń

Rada apeluje, aby nie przedłużać bez uzasadnienia negocjacji w sprawie dostosowania kwot wynagrodzeń.

Za uchwałą opowiedzieli się zarówno przedstawiciele rządu, związków zawodowych, jak i pracodawców. Rada Dialogu Społecznego wzywa zamawiających do przeprowadzenia waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych o koszty wynikające ze wzrostu wynagrodzeń osób przyjmujących zlecenie i świadczących usługi.

Za: www.pulshr.pl, PortalSamorzadowy.pl (JL)/AT, 26 października 2016, więcej

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone