Przetargi: Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejszą datę

Nawet jeśli zamawiający od razu żąda złożenia kompletu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z przetargu, to można je uzupełnić. Mają wówczas być aktualne na dzień składania – potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

To, na jaki moment mają być aktualne uzupełniane dokumenty, początkowo budziło pewne wątpliwości interpretacyjne. Od dłuższego czasu orzecznictwo KIO jest już jednak jednolite. W jego świetle dokumenty nie muszą potwierdzać stanu w terminie składania ofert czy też wniosków o udział w postępowaniu. Ważne, by były aktualne na dzień ich uzupełniania.

Za: prawo.gazetaprawna.pl, Sławomir Wikariak, 22 marca 2018 r. więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone