Prezes Urzędu Zamówień Publicznych: Cena może być jedynym kryterium

Po wielu latach obowiązywania przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych nadszedł czas, by przy wydawaniu publicznych pieniędzy większy nacisk położyć na jakość, a nie tylko na cenę. Z jednej strony nowe regulacje powinny zlikwidować pewien automatyzm w stosowaniu kryteriów pozacenowych, bo przecież nie chodzi o to, by wpisywać je do specyfikacji tylko dlatego, że tak nakazują przepisy. Z drugiej zaś mam nadzieję, że gdy kryteria inne niż cena będą już stosowane, to w taki sposób, by rzeczywiście osiągnąć jak najlepszy efekt, czyli jakość lub innowacyjność zamawianego produktu czy usługi –  mówi Małgorzata Stręciwilk, prezes Urząd Zamówień Publicznych.

Za: www.gazetaprawna.pl, 25 lipca 2016, Sławomir Wikariak, więcej

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone