Prawo zamówień publicznych na nowych zasadach

Trwają prace nad nowym Prawem zamówień publicznych.

• Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych pracują nad nowym Prawem zamówień publicznych.

• Harmonogram prac przewiduje, że pod koniec 2017 r. powstanie koncepcja nowych zamówień publicznych.

• Zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym.

• Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r.
W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nowe Prawo zamówień publicznych jest elementem szerszej koncepcji, zgodnie z którą państwo jest nie tylko inwestorem, ale też "inwestorem inteligentnym" – podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Nowa ustawa regulująca rynek zamówień publicznych to element programu Polskie Inwestycje Publiczne. Program ma sprawić, że państwo będzie inwestować rozsądnie, w innowacyjne rozwiązania, nadawać impulsy tam, gdzie jest to potrzebne i planować z wyprzedzeniem. Pozostałe dwa filary programu to: Polityka rządu w zakresie rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przyjęta 26 lipca) oraz polityka zakupowa państwa, która wskaże zasady, jakimi powinny kierować się instytucje publiczne podczas dokonywania zakupów.

Za: www.parlamentarny.pl, 17 sierpnia, PAP więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone