XXX Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

 

AGENDA kliknij tutaj

Firmy członkowskie, wspierające oraz liczni wystawcy i goście spotkali się w tym roku 4 czerwca w hotelu Warszawianka w Jachrance na 30 Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

W pierwszej z trzech części programu dokonano podsumowania działań organów Związku z ostatnich dwunastu miesięcy. Swoje sprawozdania przedstawili:

 • w imieniu zarządu, prezes Tomasz Wojak;
 • w imieniu komisji rewizyjnej, przewodniczący Rafał Stelmaszczyk;
 • w imieniu komisji etyki, przewodniczący Jerzy Leporowski.

W związku z brakiem uwag uczestników oraz pozytywną rekomendacją komisji rewizyjnej udzielono absolutorium zarządowi PZPO oraz zatwierdzono ww. sprawozdania, a także sprawozdanie finansowe organizacji.

Wyróżniono firmy członkowskie obchodzące swoje jubileusze aktywności na rynku lub w Związku oraz firmy wspierające, które także przyczyniają się do kreowania sukcesu organizacji.

Bardzo ciekawą, w interaktywnej formie prezentację dotyczącą rynku ochrony w Polsce, jego perspektyw na kolejne lata, omówili: Prezes Tomasz Wojak i Członek Zarządu Łukasz Koch.

Zaproszenie do udziału w tej części spotkania przyjęli przedstawiciele Federacji Przedsiębiorców Polskich. Pan Marek Kowalski Przewodniczący FPP przedstawił szereg działań, a przede wszystkim omówił 3 projekty, które najbardziej interesowały uczestników Walnego Zgromadzenia:
– Abolicja;
– Pracownicze Plany Kapitałowe;
– Niepełnosprawni.
Pan Marek opowiedział o powołaniu Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE), spółki, kórej jedynym właścicielem jest Federacja. Instytut, który zajmuje się przede wszystkim kwestiami legislacyjnymi, projektami prawnymi oraz opracowywaniem ekspertyz. Pani Eliza przekazała informację o zrealizowanych kampaniach, łącznej liczbie publikacji i jakie to ma ogółem przełożenie na ekwiwalent reklamowy.

Ostatnim punktem w tej części agendy było wystąpienie przedstawicieli Głównego Inspektoratu Pracy, pani Anny Martuszewicz, Wicedyrektor Departamentu Prawnego i pana Wojciecha Gonciarza, Wicedyrektora Departamentu Prewencji i Promocji. Pani Anna Martuszewicz zaprezentowała podsumowanie kontroli przedsiębiorstw z branży ochrony przeprowadzanych przez Inspekcję Pracy w latach 2017 i 2018.

Kolejny blok rozpoczął konferencję „Polski rynek ochrony w obliczu zmian prawnych oraz rozwoju technologii”. 

 1. Prezentacja oferty specjalnej marek Peugeot i Citroen dla firm branży ochrony mienia. Przedstawione zostały warunki specjalnego wsparcia dla firm zrzeszonych w PZPO.  
 2. ADInfo: Nowoczesne rozwiązania AdInfo wspierające usługi bankowości, konwojowania i ochrony – prezentację poprowadził Marek Rekosz, zaprezentowane zostały unikalne rozwiązania Systemu Ochrona wraz z aplikacjami mobilnymi do wspomagania agencji ochrony przy usługach związanych z odbiorem, transportem i przekazywaniem gotówki do banków. Na szczególne wyróżnienie zasługuje unikalny w skali światowej optymalizator tras konwojowych pozwalający znacznie sprawniej i taniej wykonywać usługi konwojowania.
 3. Krajowe Cetrum Bezpieczeństwa: „Wideo – ochrona dzisiaj, szanse i zagrożenia dla agencji ochrony”. W krótkim wykładzie poruszono aktualną sytuację w branży ochrony fizycznej oraz szanse jakie dają agencjom ochrony nowe usługi z zakresu wideo. Omówiono korzyści wynikające z wdrożenia usług wideo takie jak zwiększenie osiąganego zysku, zmniejszenie zatrudnienia, zmniejszenie  zaangażowania finansowego. Poruszono również zagrożenia wynikające z nieprawidłowego podejścia agencji ochrony do tych nowych form ochrony. Zaprezentowano ofertę Krajowego Centrum Monitoringu w zakresie obsługi w formie podwykonawcy agencji ochrony zainteresowanych zarówno rozszerzeniem swoich usług o usługi wideo – ochrony, jak i o przekazaniu do obsługi przez KCM aktualnie obsługiwanych przez własne bazy obiektów zwykłych. Outsorcing oferowany przez Krajowe Centrum Monitoringu pozwala agencjom ochrony osiągnąć znaczne oszczędności finansowe i organizacyjne w zakresie obsługi sygnałów przez centrum monitorowania.
 4. SATLAN Sp. z o.o.: Systemy monitoringu mobilnego
 5. EBS Sp z o.o.: przedstawiciel firmy EBS, Daniel Kamiński, omówił kierunki rozwoju systemów alarmowych oraz usług monitorowania alarmów. Zaprezentowane zostały wyniki Raportu międzynarodowych badań firmy IHS, według których tradycyjne systemy alarmowe ewoluują w kierunku systemów online pracujących w „chmurze” oraz obsługiwanych przy pomocy aplikacji mobilnych. Wpływa to na sposób realizacji usług monitorowania alarmów, co zostało pokazane na podstawie największych firm zajmujących się usługami monitorowania alarmów w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Daniel Kamiński wyjaśnił, że opisane trendy zostały uwzględnione w oferowanych przez EBS systemach alarmowych, których szczególną cechą jest zdalna obsługa aplikacjami mobilnymi współpracującymi z programami stacji monitorowania firm ochrony.  
 6. LOVO: Tomasz Brzozowski i Marcin Barański opowedzieli o potencjale „Internetu rzeczy” (loT), a w szczególności o sieci Low Power WAN dla firm z branży ochrony. Otwiera się dzięki niej pole dla tanich i działających cale lata bez zasilania mierników, trackerów położenia, ruchu, zalania itp. Firma Lovo uruchomiła własną sieć tego typu w Warszawie i zaprasza do współpracy oraz wspólnego poszukiwania i budowania zastosowań biznesowych.
 7. Polkomtel SP. z o.o., Trafford IT Sp. z o.o., IMPERVA: Przedstawiciele firmpodczas konferencji mówili o bezpieczeństwie danych w IT oraz o rozwiązaniach Plus wspierających bezpieczeństwo i rozwój firm. Rozwiązanie Plus IT Solution to infrastruktura IT w modelu abonamentowym. Kompleksowe rozwiązanie dla firm, nie tylko z branży ochrony. Usługa ta daje możliwość zaprojektowania pełnej infrastruktury z zakresu łączności, sprzętu oraz serwisu wsparcia informatycznego.
 8. Linc Sp. z o.o. i-tower – wieża do monitoringu spółka Linc Polska zaprezentowała mobilne wieże do monitoringu i-Tower, które mogą zastąpić lub być wsparciem dla pracowników ochrony fizycznej. Monitoring tymczasowy bądź mobilny był dotychczas mało rozwiniętą sferą ochrony, chociaż niewątpliwie jest na niego duże zapotrzebowanie. Rozwój technologiczny kamer i urządzeń sieciowych, a przede wszystkim dostępność coraz większych pakietów internetowych i wzrost przepustowości połączeń danych komórkowych zaowocował powstaniem tego typu rozwiązań. Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu, kamery na wieży i-Tower mogą wykrywać niechciane osoby lub pojazdy. Powiadomienia te mogą trafić bezpośrednio do właściciela nieruchomości i/lub Centrum Monitoringu wybranej firmy ochrony.
  Wideoweryfikacja pozwala na szybką ocenę sytuacji i podjęcie stosownej decyzji. 
 9. CBC Poland GANZ, ALPOL Sp. z o.o.: Przedstawiciele ALPOL Sp. z o.o. (www.e-alpol.com.pl) wraz z producentem zaawansowanych rozwiązań CCTV GANZ (Paweł Zemła i Krzysztof Skowroński) zaprezentowali możliwości certyfikowanych systemów analizy obrazu video, które coraz częściej są wykorzystywane w nowoczesnej branży ochrony. Omówiono cechy wyróżniające rozwiązania pod względem  jakościowym i różnice w klasycznych systemach CCTV a rozwiązaniach inteligentnych. Inteligentne systemy CCTV automatyzują procesy monitorowania wideo i wspierają pracę centrów monitorowania. Analityka obrazu pozwala na automatyczne wykrywanie, wstępną ocenę zagrożeń i rozpoznanie zdarzenia lub typu zachowań. Pozwala aktywować alarmy w sytuacjach niepożądanych i znacząco wpływa na efektywność pracy operatorów stacji monitorowania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii inteligentnych systemów CCTV firmy sektora ochrony mogą zwiększać efektywność i rentowność swoich działań a także oferować szerszy zakres usług swoim odbiorcom (wideonadzór, wideoobchody itp.).
 10. RK Legal: Rodo w branży – fakty i mity

Przedstawiciele powyższych firm obecni byli do dyspozycji uczestników podczas całego walnego zgromadzenia w strefie wystawców, przed salą konferencyjną, w której Związek gościł także firmę:

Bite – prezentująca oprogramowanie dedykowane agencjom ochrony, w tym m.in. dokumentacja MSWiA (księga realizacji umowy; ewidencja wystawionych, wydanych, zwróconych legitymacji; księga realizacji umowy; rejestr zawartych umów), grafiki z wbudowanymi funkcjami ułatwiającymi planowanie czasu pracy, ewidencja czasu pracy oraz wiele innych funkcjonalności ułatwiających zarządzanie agencją ochrony.

Trzecia część wydarzenia poświęcona była rozmowom podczas wspólnej kolacji. Wieczorne biesiadowanie uatrakcyjnił występ artysty Pana Macieja Kozłowskiego, którego pokaz „przedłużył” się do samego końca imprezy.

Jeszcze raz dziękujemy za udział zaangażowanym firmom członkowskim, wspierającym i wystawcom oraz gościom. Zapraszamy do współtworzenia kolejnych, organizowanych przez Związek, wydarzeń!

 

Pełna relacja z przebiegu i materiały >>> kliknij tutaj

SATLAN Sp. z o.o. >>> kliknij tutaj

Alpol Sp. z o.o. >>> kliknij tutaj

ADinfo Sp. z o.o. >>> kliknij tutaj

EBS Sp. z o.o. >>> kliknij tutaj

LOVO >>> kliknij tutaj

Linc Sp. z o.o. >>> kliknij tutaj

RK Legal >>> kliknij tutaj

Polkomtel, IMPERVA oraz Trafford IT >>> kliknij tutaj

Krajowe Centrum Monitoringu >>> kliknij tutaj

PEUGEOT Sp. z o.o., CITROEN Sp. z o.o. >>> kliknij tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone