Chaos w rządowym programie. Wszedł w życie na początku roku, a już jest projekt nowelizacji

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych weszła w życie z początkiem roku, a rząd już chce ją korygować. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, to uderzą niektórych przedsiębiorców po kieszeni.
Limit trzydziestokrotności składek na ubezpieczenie społeczne nie będzie obowiązywał w przypadku wpłat na PPK – takie plany ma rząd. Chce on tak zmienić ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, żeby podstawę wymiaru wpłat do PPK stanowiło pełne wynagrodzenie otrzymywane przez uczestnika PPK od zatrudniającego go pracodawcy. W obecnym stanie prawnym podstawę stanowi tylko kwota do 30-krotności składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

ZA: wyborcza.pl, Regina Skibińska, 18 marca 2019 r., więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone