Płaca minimalna pójdzie w górę. Ministerstwo przedstawiło propozycje

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku do 2250 złotych. Wzrosnąć miałaby też w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa – 14,7 złotych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku wynosi 2,1 tys. złotych. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 rok. Z kolei minimalna stawka godzinowa wynosi obecnie 13,70 złotych. Resort pracy zaproponował podniesienie tych stawek.

Za: tvn24bis.pl, 8 czerwca 2018 r., więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone