ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb


Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec niezwykle ważna jest systematyczna identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza. Program konferencji będzie zawierał zarówno wykłady praktyków - ekspertów niezależnych, a także przedstawicieli firm. Wydarzenie ma na celu przedstawienie wszystkich możliwości, jakie dają inteligentne rozwiązania i nowe technologie. 
Partner konferencji: Hexagon

Proponowana tematyka konferencji:
I. Od edukacji do sprawnej organizacji - katastrofa i ograniczanie jej skutków,
II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych,
III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym,
1. Obieg informacji i komunikacja służb - systemy łączności, aplikacje,
2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji:
     A. Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu:
         - technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym - perspektywy i zagrożenia
         - zarządzanie pracą sieci teleinformatycznej,
     B. Cyberbezpieczeństwo i ciągłość działania.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA - proszę kliknąć tutaj

 Więcej informacji dot. kosztów udziału: biuro@pzpochrona.pl

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb

Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec niezwykle ważna jest systematyczna identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza. Program konferencji będzie zawierał zarówno wykłady praktyków - ekspertów niezależnych, a także przedstawicieli firm. Wydarzenie ma na celu przedstawienie wszystkich możliwości, jakie dają inteligentne rozwiązania i nowe technologie. 
Partner konferencji: Hexagon

Proponowana tematyka konferencji:
I. Od edukacji do sprawnej organizacji - katastrofa i ograniczanie jej skutków,
II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych,
III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym,
1. Obieg informacji i komunikacja służb - systemy łączności, aplikacje,
2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji:
     A. Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu:
         - technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym - perspektywy i zagrożenia
         - zarządzanie pracą sieci teleinformatycznej,
     B. Cyberbezpieczeństwo i ciągłość działania.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA - proszę kliknąć tutaj

 Więcej informacji dot. kosztów udziału: biuro@pzpochrona.pl


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter