ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

Zamówienia publiczne


Więcej jawności w zamówieniach publicznych


Podpisujący umowę o zamówienie powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z przetargu – wynika z najnowszej opinii UZP. Problem w tym, że dotychczas nikt o tym nie wiedział.

Czytaj więcej

Przetargi: Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejszą datę


Nawet jeśli zamawiający od razu żąda złożenia kompletu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z przetargu, to można je uzupełnić. Mają wówczas być aktualne na dzień składania – potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Czytaj więcej

Firma musi dowieść, że wystarczająco płaci pracownikom


Przyjęta w ofercie stawka godzinowa dla pracowników nie może być niższa od tej wynikającej z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu. Przedsiębiorca nie może tłumaczyć, że pracownicy będą pracować dodatkowo, za co otrzymają premię poza pensją.

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne: czy wykonawca może żądać zmiany kontraktu


Zasada prawa rzymskiego, że zawartych umów należy dotrzymywać stanowi podstawę porządku prawnego. Ponieważ współczesne systemy polityczno-ekonomiczne znacznie różnią się od tych z przeszłości, zasadę tę zmodyfikowano.

Czytaj więcej

Zamówienia z szyfrem


Zmiany w Prawie zamówień publicznych dostosowały polskie przepisy do unijnych wymagań zgodnych z tzw. polityką paperless. Od 18 kwietnia wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu, będą musieli przesłać zamawiającemu jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) drogą elektroniczną. Zastępuje on wiele innych dokumentów, składanych przez firmy podczas procedury przetargowej — to ułatwia sprawę. Ale jest też sprawa kłopotliwa.

Czytaj więcej

RODO namiesza w zamówieniach publicznych. Przez certyfikaty


Czy zamawiający będzie miał prawo odrzucić w przetargu ofertę podmiotu, który nie ma specjalnego certyfikatu zgodności z RODO? Analizując stanowisko UZP, nie można tego wykluczyć. Innego zdania są jednak eksperci i już ostrzegają przed lawiną odwołań do KIO.

Czytaj więcej

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

Zamówienia publiczne


Więcej jawności w zamówieniach publicznych

Podpisujący umowę o zamówienie powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z przetargu – wynika z najnowszej opinii UZP. Problem w tym, że dotychczas nikt o tym nie wiedział.


Przetargi: Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejszą datę

Nawet jeśli zamawiający od razu żąda złożenia kompletu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z przetargu, to można je uzupełnić. Mają wówczas być aktualne na dzień składania – potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.


Firma musi dowieść, że wystarczająco płaci pracownikom

Przyjęta w ofercie stawka godzinowa dla pracowników nie może być niższa od tej wynikającej z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu. Przedsiębiorca nie może tłumaczyć, że pracownicy będą pracować dodatkowo, za co otrzymają premię poza pensją.


Zamówienia publiczne: czy wykonawca może żądać zmiany kontraktu

Zasada prawa rzymskiego, że zawartych umów należy dotrzymywać stanowi podstawę porządku prawnego. Ponieważ współczesne systemy polityczno-ekonomiczne znacznie różnią się od tych z przeszłości, zasadę tę zmodyfikowano.


Zamówienia z szyfrem

Zmiany w Prawie zamówień publicznych dostosowały polskie przepisy do unijnych wymagań zgodnych z tzw. polityką paperless. Od 18 kwietnia wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu, będą musieli przesłać zamawiającemu jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) drogą elektroniczną. Zastępuje on wiele innych dokumentów, składanych przez firmy podczas procedury przetargowej — to ułatwia sprawę. Ale jest też sprawa kłopotliwa.


RODO namiesza w zamówieniach publicznych. Przez certyfikaty

Czy zamawiający będzie miał prawo odrzucić w przetargu ofertę podmiotu, który nie ma specjalnego certyfikatu zgodności z RODO? Analizując stanowisko UZP, nie można tego wykluczyć. Innego zdania są jednak eksperci i już ostrzegają przed lawiną odwołań do KIO.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter