ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

Zamówienia publiczne


W rządowych przetargach śmieciówki nie są tolerowane


Analizy dokonane przez Urząd Zamówień Publicznych nie pozostawiają wątpliwości – zdecydowana większość urzędów i instytucji centralnego szczebla uwzględnia aspekty społeczne w organizowanych przez siebie przetargach.

Czytaj więcej

Przetargi: publiczne pieniądze pójdą na etaty


W 2015 r. urzędnicy zastosowali klauzule społeczne w zamówieniach publicznych tylko 449 razy, w 2016 r. już 1995. Tak wynika z danych Urzędu Zamówień Publicznych.

Czytaj więcej

Przetargi z odwołaniami, ale w ograniczonym zakresie


To kolejny zwrot akcji w sprawie zamówień na tzw. usługi społeczne do 750 tys. euro (chodzi np. o usługi ochroniarskie, zdrowotne, hotelowe czy niektóre prawne). Przed niespełna miesiącem Federacja Przedsiębiorców Polskich wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o rozważenie zmiany przepisów, tak aby wprost umożliwiały korzystanie ze środków ochrony prawnej także w tych przetargach.

Czytaj więcej

Przetargi na ochronę z prawem do składania odwołań


Zarówno unijne, jak i polskie przepisy przewidują liczne ułatwienia przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne. Chodzi np. o usługi ochroniarskie, zdrowotne, hotelowe czy niektóre prawne. Szczególnie liberalne jest podejście do tych zamówień, których wartość nie przekracza 750 tys. euro. To niebagatelna kwota, gdyż oznacza ok. 3,85 mln zł z uwzględnieniem VAT. Zdecydowana większość przetargów, np. na ochronę, nie przekracza tego progu. 

Czytaj więcej

Wzrost liczby przetargów z klauzulami społecznymi


W 2016 r. liczba postępowań z wykorzystaniem klauzul społecznych wzrosła o 323%. Najczęściej występującym zapisem tego typu w SIWZ był wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, gdy charakter obowiązków na to wskazuje. Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla, że jest to niebagatelny wkład w kształtowanie zdrowego rynku pracy, a także istotny element służący profesjonalizacji usług oraz podwyższaniu jakości zleceń wykonywanych na rzecz zamawiających. Dzięki wprowadzeniu wymogu zatrudniania na umowę o pracę – od lat postulowanego i popieranego przez przedsiębiorców – w branży sprzątania oraz ochrony nastąpił wzrost umów o pracę o ok. 80 proc.

Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne: Niejednolite orzecznictwo w sprawie dokumentów


Jednym z celów obowiązujących od roku przepisów było odformalizowanie przetargów. Dlatego też wprowadzono jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), który na etapie startu w przetargu miał zastąpić wszystkie inne zaświadczenia. Te składa jedynie zwycięzca przetargu.

Czytaj więcej

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

Zamówienia publiczne


W rządowych przetargach śmieciówki nie są tolerowane

Analizy dokonane przez Urząd Zamówień Publicznych nie pozostawiają wątpliwości – zdecydowana większość urzędów i instytucji centralnego szczebla uwzględnia aspekty społeczne w organizowanych przez siebie przetargach.


Przetargi: publiczne pieniądze pójdą na etaty

W 2015 r. urzędnicy zastosowali klauzule społeczne w zamówieniach publicznych tylko 449 razy, w 2016 r. już 1995. Tak wynika z danych Urzędu Zamówień Publicznych.


Przetargi z odwołaniami, ale w ograniczonym zakresie

To kolejny zwrot akcji w sprawie zamówień na tzw. usługi społeczne do 750 tys. euro (chodzi np. o usługi ochroniarskie, zdrowotne, hotelowe czy niektóre prawne). Przed niespełna miesiącem Federacja Przedsiębiorców Polskich wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o rozważenie zmiany przepisów, tak aby wprost umożliwiały korzystanie ze środków ochrony prawnej także w tych przetargach.


Przetargi na ochronę z prawem do składania odwołań

Zarówno unijne, jak i polskie przepisy przewidują liczne ułatwienia przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne. Chodzi np. o usługi ochroniarskie, zdrowotne, hotelowe czy niektóre prawne. Szczególnie liberalne jest podejście do tych zamówień, których wartość nie przekracza 750 tys. euro. To niebagatelna kwota, gdyż oznacza ok. 3,85 mln zł z uwzględnieniem VAT. Zdecydowana większość przetargów, np. na ochronę, nie przekracza tego progu. 


Wzrost liczby przetargów z klauzulami społecznymi

W 2016 r. liczba postępowań z wykorzystaniem klauzul społecznych wzrosła o 323%. Najczęściej występującym zapisem tego typu w SIWZ był wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, gdy charakter obowiązków na to wskazuje. Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla, że jest to niebagatelny wkład w kształtowanie zdrowego rynku pracy, a także istotny element służący profesjonalizacji usług oraz podwyższaniu jakości zleceń wykonywanych na rzecz zamawiających. Dzięki wprowadzeniu wymogu zatrudniania na umowę o pracę – od lat postulowanego i popieranego przez przedsiębiorców – w branży sprzątania oraz ochrony nastąpił wzrost umów o pracę o ok. 80 proc.


Zamówienia Publiczne: Niejednolite orzecznictwo w sprawie dokumentów

Jednym z celów obowiązujących od roku przepisów było odformalizowanie przetargów. Dlatego też wprowadzono jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), który na etapie startu w przetargu miał zastąpić wszystkie inne zaświadczenia. Te składa jedynie zwycięzca przetargu.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter