ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel. 22 826-85-87, 609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Zamówienia publiczne


RODO utrudni publiczne przetargi


Dyrektywa RODO, która w piątek wchodzi w życie wraz z ustawą o ochronie danych osobowych, zamiesza w przetargach — uważają eksperci. Jesteśmy na to przygotowani — odpowiadają urzędnicy.

Czytaj więcej

E-faktura za publiczny kontrakt


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) przedstawiło projekt ustawy o elektronicznym składaniu faktur za rozliczenia w kontraktach realizowanych w systemie zamówień publicznych. 

Czytaj więcej

Więcej jawności w zamówieniach publicznych


Podpisujący umowę o zamówienie powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z przetargu – wynika z najnowszej opinii UZP. Problem w tym, że dotychczas nikt o tym nie wiedział.

Czytaj więcej

Przetargi: Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejszą datę


Nawet jeśli zamawiający od razu żąda złożenia kompletu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z przetargu, to można je uzupełnić. Mają wówczas być aktualne na dzień składania – potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Czytaj więcej

Firma musi dowieść, że wystarczająco płaci pracownikom


Przyjęta w ofercie stawka godzinowa dla pracowników nie może być niższa od tej wynikającej z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu. Przedsiębiorca nie może tłumaczyć, że pracownicy będą pracować dodatkowo, za co otrzymają premię poza pensją.

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne: czy wykonawca może żądać zmiany kontraktu


Zasada prawa rzymskiego, że zawartych umów należy dotrzymywać stanowi podstawę porządku prawnego. Ponieważ współczesne systemy polityczno-ekonomiczne znacznie różnią się od tych z przeszłości, zasadę tę zmodyfikowano.

Czytaj więcej

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel. 22 826-85-87, 609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Zamówienia publiczne


RODO utrudni publiczne przetargi

Dyrektywa RODO, która w piątek wchodzi w życie wraz z ustawą o ochronie danych osobowych, zamiesza w przetargach — uważają eksperci. Jesteśmy na to przygotowani — odpowiadają urzędnicy.


E-faktura za publiczny kontrakt

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) przedstawiło projekt ustawy o elektronicznym składaniu faktur za rozliczenia w kontraktach realizowanych w systemie zamówień publicznych. 


Więcej jawności w zamówieniach publicznych

Podpisujący umowę o zamówienie powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z przetargu – wynika z najnowszej opinii UZP. Problem w tym, że dotychczas nikt o tym nie wiedział.


Przetargi: Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejszą datę

Nawet jeśli zamawiający od razu żąda złożenia kompletu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z przetargu, to można je uzupełnić. Mają wówczas być aktualne na dzień składania – potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.


Firma musi dowieść, że wystarczająco płaci pracownikom

Przyjęta w ofercie stawka godzinowa dla pracowników nie może być niższa od tej wynikającej z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu. Przedsiębiorca nie może tłumaczyć, że pracownicy będą pracować dodatkowo, za co otrzymają premię poza pensją.


Zamówienia publiczne: czy wykonawca może żądać zmiany kontraktu

Zasada prawa rzymskiego, że zawartych umów należy dotrzymywać stanowi podstawę porządku prawnego. Ponieważ współczesne systemy polityczno-ekonomiczne znacznie różnią się od tych z przeszłości, zasadę tę zmodyfikowano.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter