ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Wyszukiwarka Firm Zrzeszonych


Pracownia PULS Centrum Psychologii

Przeprowadzamy KOMPLEKSOWE BADANIA KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 
Badanie lekarskie obejmuje:
1) ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę narządu słuchu i równowagi, układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego;
2) badania specjalistyczne:
a) okulistyczne, w zakresie oceny narządu wzroku, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 oraz z 2013 r. poz. 829),
b) psychiatryczne, w zakresie zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), oraz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji;
3) inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, w przypadku stwierdzenia przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania lekarskiego, zwanego dalej „uprawnionym lekarzem”, że są one niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej.
 
Badanie psychologiczne obejmuje:
1) ocenę:
a) sprawności intelektualnej, osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
c) poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej;
2) inne badania psychologiczne, w przypadku stwierdzenia przez psychologa uprawnionego do przeprowadzania badania psychologicznego, zwanego dalej „uprawnionym psychologiem”, że są one niezbędne do prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 
Gwarantujemy:
- wykonanie kompleksowej diagnostyki lekarskiej i psychologicznej w naszej pracowni
- orzecznictwo lekarskie i psychologiczne
- całość badania w czasie 2,5 godziny
- konkurencyjną cenę
 
Ponadto prowadzimy badania: 
1. Badania kompleksowe (lekarskie i psychologiczne) osób ubiegających się o posiadanie broni, lub posiadających broń.
2. Badania kompleksowe(lekarskie i psychologiczne) pracownika zabezpieczenia technicznego.
3. Badania kompleksowe (lekarskie i psychologiczne) kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, kierowców przewożący wartości pieniężne, konwojentów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
4. Badania kompleksowe (lekarskie i psychologiczne) detektywów.
 
Wszystkie badania są wykonywane w jednym miejscu w czasie max. do 2,5 godz.
 
Zapraszamy na stronę: psychopuls.pl

federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter