ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel. 22 826-85-87, 609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Pismo do Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. obciążania zleceniobiorców opłatami za umundurowanie, wyposażenie itp.


Materiały dostępne po zalogowaniu.

<