ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

PIP sprawdzi agencje zatrudnienia i outsourcing


 Formalnie pracownika tymczasowego wypożyczy z agencji nie pracodawca, który chce korzystać z jego usług, ale dodatkowy pośrednik. Spółka ta podpisze następnie z pracodawcą umowę np. o zarządzanie jego zakładem. Kiedy będzie zbliżał się już termin upłynięcia limitu korzystania z usług pracownika tymczasowego (maksymalnie 18 miesięcy), rolę spółki pośredniczącej przejmie kolejny tego typu podmiot (np. spółka córka). 

Za: serwisy.gazetaprawna.pl, 28.06.2017 więcej tutaj