ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel. 22 826-85-87, 609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Ogólnopolskie Forum Monitoringu Wizyjnego 2018


Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej i zawodowej stał się codziennością, co wywołuje nieustanne dyskusje nie tylko na temat jego skuteczności, ale i legalności. Jak wskazują eksperci, niesie to za sobą wiele zagrożeń i wymaga jednolitych uregulowań prawnych. 

Potrzeba uporządkowania problematyki monitoringu wizyjnego w Polsce wynika z braku jednolitych regulacji dotyczących zasad instalowania i korzystania z systemów monitoringu zarówno przez instytucje państwowe, samorządowe, jak również szeroko rozumiane podmioty prywatne i pracodawców. Obecne uregulowania są niejasne i odnoszą się do nielicznych aspektów stosowania monitoringu. 

Podczas Ogólnopolskiego Forum Monitoringu Wizyjnego 2018 omówimy zagadnienia legalności i skuteczności monitoringu na tle nowych regulacji RODO, a także podejmiemy próbę dyskusji na temat możliwego wpływu projektowanych zmian związanych z wprowadzeniem w życie rozporządzania ePrivacy. 

PROGRAM 

Koszt udziału w Kongresie dla Członków Polskiego Związku Pracodawców Ochrony wynosi:
490 zł + VAT – po uprzednim wpisaniu kodu rabatowego: PZPORABAT w polu „dodatkowe uwagi”.

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel. 22 826-85-87, 609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Ogólnopolskie Forum Monitoringu Wizyjnego 2018

Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej i zawodowej stał się codziennością, co wywołuje nieustanne dyskusje nie tylko na temat jego skuteczności, ale i legalności. Jak wskazują eksperci, niesie to za sobą wiele zagrożeń i wymaga jednolitych uregulowań prawnych. 

Potrzeba uporządkowania problematyki monitoringu wizyjnego w Polsce wynika z braku jednolitych regulacji dotyczących zasad instalowania i korzystania z systemów monitoringu zarówno przez instytucje państwowe, samorządowe, jak również szeroko rozumiane podmioty prywatne i pracodawców. Obecne uregulowania są niejasne i odnoszą się do nielicznych aspektów stosowania monitoringu. 

Podczas Ogólnopolskiego Forum Monitoringu Wizyjnego 2018 omówimy zagadnienia legalności i skuteczności monitoringu na tle nowych regulacji RODO, a także podejmiemy próbę dyskusji na temat możliwego wpływu projektowanych zmian związanych z wprowadzeniem w życie rozporządzania ePrivacy. 

PROGRAM 

Koszt udziału w Kongresie dla Członków Polskiego Związku Pracodawców Ochrony wynosi:
490 zł + VAT – po uprzednim wpisaniu kodu rabatowego: PZPORABAT w polu „dodatkowe uwagi”.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter