ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Loss Prevention Expert


Loss Prevention Experts – dostarcza i wdraża rozwiązania poprawiające zysk netto spółek poprzez ograniczanie strat oraz optymalizacje procesów i zasobów.
W swojej dotychczasowej działalności LPE zrealizowało ponad 100 projektów w obszarze loss prevention oraz ograniczyło straty swoich Klientów na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. 
LPE oferuje audyt i doradztwo w obszarze: procesów produkcyjnych, organizacji transportu, procesów zakupowych i sprzedażowych, gospodarce materiałowej i energetycznej, ryzyk ubezpieczeniowych czy systemach zabezpieczeń. Każdym z obszarów zajmują się dedykowani eksperci o głębokiej specjalizacji i wieloletnim doświadczeniu branżowym.
Kluczem do podniesienia zysków u Klientów jest autorska metodyka LPE „Effect 4.0”. To koncepcja opierająca się na 4 filarach: spojrzeniu holistycznym – kompleksowym podejściu do każdej organizacji oraz wiedzy, obserwacji eksperta – spojrzeniu z zewnątrz doświadczonego praktyka biznesu, analizie Big Data – unikatowych narzędziach analitycznych wiodących producentów, oprogramowaniu własnym oraz benchmarku rynkowym – szerokiej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w wielu branżach, na różnych rynkach.

Zapraszamy na stronę: lpepoland.com.pl

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Loss Prevention Expert

Loss Prevention Experts – dostarcza i wdraża rozwiązania poprawiające zysk netto spółek poprzez ograniczanie strat oraz optymalizacje procesów i zasobów.
W swojej dotychczasowej działalności LPE zrealizowało ponad 100 projektów w obszarze loss prevention oraz ograniczyło straty swoich Klientów na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. 
LPE oferuje audyt i doradztwo w obszarze: procesów produkcyjnych, organizacji transportu, procesów zakupowych i sprzedażowych, gospodarce materiałowej i energetycznej, ryzyk ubezpieczeniowych czy systemach zabezpieczeń. Każdym z obszarów zajmują się dedykowani eksperci o głębokiej specjalizacji i wieloletnim doświadczeniu branżowym.
Kluczem do podniesienia zysków u Klientów jest autorska metodyka LPE „Effect 4.0”. To koncepcja opierająca się na 4 filarach: spojrzeniu holistycznym – kompleksowym podejściu do każdej organizacji oraz wiedzy, obserwacji eksperta – spojrzeniu z zewnątrz doświadczonego praktyka biznesu, analizie Big Data – unikatowych narzędziach analitycznych wiodących producentów, oprogramowaniu własnym oraz benchmarku rynkowym – szerokiej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w wielu branżach, na różnych rynkach.

Zapraszamy na stronę: lpepoland.com.pl


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter