ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel. 22 826-85-87, 609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Łomżyńskie Centrum Kształcenia Ustawicznego zasiliło szeregi PZPO


Łomżyńskie Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje w oparciu o aktualne przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59). ŁCKU wpisane jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych Urzędu Miasta Łomża, a także do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 
Spełnia najwyższą, międzynarodową jakość realizowanego procesu kształcenia - na potrzeby podmiotów państwowych i prywatnych sektora ochrony – co potwierdza otrzymany w wyniku zewnętrznego audytu certyfikat jakości ISO 29990.
Na rynku usług szkoleniowych w zakresie prowadzenia kursów z tematyki ochrony osób i mienia oraz detektywistyki funkcjonuje od 2013 roku. W tym czasie mury placówki opuściło setki obecnych pracowników ochrony jak i detektywów.

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel. 22 826-85-87, 609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Łomżyńskie Centrum Kształcenia Ustawicznego zasiliło szeregi PZPO

Łomżyńskie Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje w oparciu o aktualne przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59). ŁCKU wpisane jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych Urzędu Miasta Łomża, a także do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 
Spełnia najwyższą, międzynarodową jakość realizowanego procesu kształcenia - na potrzeby podmiotów państwowych i prywatnych sektora ochrony – co potwierdza otrzymany w wyniku zewnętrznego audytu certyfikat jakości ISO 29990.
Na rynku usług szkoleniowych w zakresie prowadzenia kursów z tematyki ochrony osób i mienia oraz detektywistyki funkcjonuje od 2013 roku. W tym czasie mury placówki opuściło setki obecnych pracowników ochrony jak i detektywów.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter